Uitslag ledenraadverkiezing bekend

Gepubliceerd: 20 oktober 2021

Afgelopen weken vonden er verkiezingen plaatst voor de eerste ledenraad van de Hiv Vereniging. Dertien diverse en gemotiveerde mensen presenteerden zich op de kandidatenlijst. Uiteindelijk zijn er twaalf kandidaten gekozen voor de ledenraad. Één kandidaat heeft zich tijdens de verkiezingen teruggetrokken, omdat hij zitting neemt in de uitvoeringsraad en beide posities kunnen niet tegelijkertijd ingenomen worden. Op een later moment heeft een gekozen lid van de ledenraad zich teruggetrokken. De ledenraad bestaat nu uit 11 leden.

De leden van de Hiv Vereniging hebben gestemd en de eerste ledenraad van de vereniging is een feit. Elf leden gaan zich de komende vier jaar inzetten voor de vereniging en haar achterban. Het bestuur en het landelijk bureau willen alle leden van de ledenraad feliciteren met hun aanstelling en kijken uit naar een mooie samenwerking. Uiteindelijk hebben 209 leden (19,8% van het het totaal aantal leden) hun stem uitgebracht en totaal ontvingen we 863 stemmen.  Hieronder presenteren we de leden van de ledenraad.

Eerste vergadering van de ledenraad

De eerste vergadering van de ledenraad vindt plaats op 20 november 2021. Als lid kun je de vergadering bijwonen als toehoorder, dit betekent dat je niks mag inbrengen. Daarnaast mag de ledenraad besluiten een deel van de vergadering besloten te houden. Een verslag van de vergadering verschijnt op onze website.

Wat is de ledenraad?

De ledenraad is de vertegenwoordiging van álle leden en daarmee het hoogste orgaan binnen de vereniging. De ledenraad kiest op haar beurt de bestuursleden en controleert het bestuur. De ledenraad stelt de strategische doelen en de jaarlijkse prioriteiten vast en oordeelt over eventuele statutenwijzigingen en aanpassingen van het huishoudelijk reglement.

De ledenraad is een diverse groep van mensen uit de achterban van de vereniging. Ze vertegenwoordigen geen specifieke groep maar dienen de belangen van alle mensen met hiv.

Waarom een ledenraad?

De afgelopen jaren is de Hiv Vereniging bezig geweest met de bestuurlijke ontwikkeling. Tijdens dit traject hielden we de organisatie- en bestuurlijke structuur tegen het licht en waar mogelijk pasten we verbeteringen toe. Vele vergaderingen, werkgroepen, verslagen en memo’s verder zijn we gekomen met een nieuwe structuur. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 22 mei 2021 is ingestemd met de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement.

Deze informatie is nuttig