Leermodule blijkt breder toepasbaar

Gepubliceerd: 27 juli 2018

Wat begon als een project van tien weken bij Summa Zorg in Eindhoven, is inmiddels uitgegroeid tot een praktische basis voor voorlichting over (leven met) hiv – op scholen, maar ook voor andere doelgroepen.

Het begint eind 2016 met de vraag van Summa Zorg aan de Hiv Vereniging: of de vereniging wil meedenken over een lesprogramma van tien weken over hiv en aids voor eerstejaars studenten Verpleegkunde. ‘We wilden verbinding maken met de praktijk en zorgen dat wat ze zouden gaan doen ook betekenis zou hebben, bijvoorbeeld voor de samenleving’, vertelt Anneke Boink, docent Verpleegkunde bij Summa Zorg. ‘Uit eerdere kortlopende projecten bleek dat het onderwerp hiv de studenten het meest aansprak, ook omdat het met hun toekomstige vak te maken heeft. En er is heel veel gebrek aan kennis.’

Dit leidt tot de gezamenlijke ontwikkeling van het project Positief in beeld (zie ook plus> #4, voorjaar 2017). Het project bestaat uit een aantal opdrachten waar de studenten in groepjes aan werken en al doende meer kennis verzamelen over hiv en aids. Als laatste opdracht van dit project geven de studenten een voorlichting over hiv en aids aan studenten van andere opleidingen van het Summa College. Daarmee wordt een heel groot aantal leerlingen van de school bereikt.

Op maat

positief in beeld cover 250Het project blijkt een groot succes en na een gezamenlijke evaluatie ontwikkelen de Hiv Vereniging en Summa Zorg gezamenlijk de Leermodule Positief in beeld. ‘Omdat het een product is dat een heel goede bijdrage levert aan de kennisoverdracht over hiv en het verkleinen van het stigma, was het idee om de Leermodule ook te gaan inzetten op andere scholen waar hiv op een gedateerde manier of helemaal geen aandacht krijgt’, vertelt Jeroen Mansvelders, manager Servicepunt bij de Hiv Vereniging en verantwoordelijk voor voorlichting over leven met hiv.

Inmiddels wordt de Leermodule nu anderhalf jaar gebruikt, in verschillende regio’s en op verschillende manieren. ‘In de praktijk blijkt dat lang niet alle scholen een project van tien weken over hiv en aids kunnen en willen organiseren’, vertelt Jeroen, ‘Maar de verschillende opdrachten en werkvormen uit de Leermodule blijken ook heel goed los van elkaar te gebruiken. Scholen kunnen dus de module gebruiken om een of een aantal lessen over het onderwerp samen te stellen. Uiteraard adviseren en ondersteunen we daarover en daarbij.’

Thema's

In de praktijk is ook gebleken dat een aantal werkvormen en thema’s uit de Leermodule eveneens goed te gebruiken zijn in andere voorlichtingsbijeenkomsten over hiv en aids. Jeroen: ‘Bijvoorbeeld discussiëren aan de hand van een aantal stellingen. Dat maakt de bijeenkomst interactiever, waardoor de aanwezigen veel meer gaan nadenken over de onderwerpen dan wanneer de voorlichter er alleen iets over vertelt.’

Ook de hiv-tijdlijn en de thema’s ‘hiv in de wereld’ en ‘hiv in Nederland’ uit de Leermodule blijken goed bruikbaar in andere voorlichtingen over hiv. ‘Bij deze thema’s hebben mensen vaak een verouderd beeld, en dat is veelal een bron voor stigma’, aldus Jeroen. ‘Met behulp van deze thema’s kunnen de voorlichters actuele en juiste informatie overdragen, en dus heel concreet bijdragen aan het afbreken van het stigma. Ze kunnen bijvoorbeeld de hiv-tijdlijn koppelen aan hun eigen verhaal over leven met hiv. Dat plaatst hun verhaal in een breder kader en geeft dus een completer beeld.’

Burgerschapslessen

Scholen die lessen (laten) geven over hiv en aids kunnen deze laten vallen onder de zogenaamde Burgerschapslessen die ze verplicht zijn op het rooster te zetten. Onlangs heeft minister Slob voor Basis en Voortgezet Onderwijs het belang van de Burgerschapslessen nog eens benadrukt. Tevens heeft hij aangegeven dat scholen deze lessen minder vrijblijvend mogen invullen. ‘In de herziene versie van de Leermodule hebben we daarom per opdracht heel duidelijk de doelen en de resultaten benoemd. Hopelijk maakt dat onze Leermodule nog aantrekkelijker voor scholen om te gebruiken als invulling van de Burgerschapslessen.’

(Dit aritkel is gepubliceerd in #08 plus>, zomer 2018)

Deze informatie is nuttig