U = U = n = n

Gepubliceerd: 26 juli 2018

uu sessie 3 300Aids2018: Eerst was er het Zwitsers Standpunt, toen kwam ‘treatment as prevention’ en nu is er alweer een tijdje U=U. In Nederland gebruiken we daar liever n=n voor, dat staat voor niet meetbaar = niet overdraagbaar. Drie boodschappen die de afgelopen jaren zijn gebruikt om hetzelfde uit te leggen, namelijk dat je als je medicatie slikt en het virus niet meetbaar is in je bloed, je hiv niet kunt overdragen.

Voorafgaand aan de Internationale Aids Conferentie was er op zondag een pre-conference over U=U. Daaruit kwam, kort samengevat, naar voren dat U=U nog niet overal is geland, of nog niet overal wordt begrepen en/of nog niet overal wordt uitgedragen. Daarin moeten de wetenschap, de zorg en de community samenwerken door U=U volledig te omarmen én in de praktijk te brengen. Een van de sessies tijdens de conferentie gaat verder door op dit onderwerp: hoe kunnen we U=U verder uitdragen en gebruiken in het beleid rondom de behandeling en preventie van hiv.

Boodschap

Ian Green van de Terrence Higgins Trust (Engeland - THT) trapt af: “De Terrence Higgins Trust heeft naar aanleiding van de PARTNER-studie (naar overdracht van hiv bij hiv-plus en hiv-min stellen, red.) een statement uitgebracht. Maar om het grote publiek te bereiken en te proberen het oude beeld van hiv en aids te vervangen door een nieuw beeld, zijn we een ‘feitencampagne’ gestart: can’t pass it on. U=U alleen vonden we nog te weinig zeggen, en met ‘can’t pass it on’ leggen we ‘m uit.” Voor de campagne van THT zijn bekende uu sessie 4 300Engelsen gevraagd zichzelf te laten fotograferen met deze boodschap en de boodschap werd ook verspreid bij de Londense GGD. “We zien dat de campagne ervoor heeft gezorgd dat de kennis is toegenomen, maar er is nog altijd veel angst en onwetendheid”, besluit Ian zijn verhaal. Demetre Daskalakis (New York City Department of Health and Mental Hygiene) pleit ervoor om U=U wel te gebruiken als enige en krachtigste boodschap. “Treatment as prevention (die boodschap werd eerder gebruikt, red.) en U=U zijn niet hetzelfde. Bij de eerste wordt het niet overdraagbaar zijn bijna gezien als ‘bijwerking’, weliswaar een heel belangrijke, maar U=U is veel krachtiger. Daarbij gaat het bij U=U niet alleen om hen die leven met hiv; iedereen wordt aangesproken.” Maar, zo vervolgt Demetre, het kost inderdaad tijd om van die eerste twee boodschappen over te stappen op U=U. “Dat proces kunnen we wel versnellen door mensen kennis aan te reiken en hen uit te leggen wat undetectable is. Als we dat maar blijven doen, dan komen we vanzelf in het U=U-universum. En als mensen het niet begrijpen, dan moeten we ze het opnieuw uitleggen. Maar we moeten in ieder geval niet onze boodschap aanpassen”, aldus Demetre.

Uitdagingen

Maar… wat betekent U=U in landen waar leden van de community de term ‘undetectable’ niet kennen, ze niet weten wat er met een bloedtest wordt gemeten en/of het verschil niet kennen tussen de virale load en het aantal cd4-cellen? “Kennis is heel belangrijk, anders kun je geen actievoeren”, zegt Solange Baptiste, directeur van de International Treatment Preparedness Coalition. “Dus moeten we bouwen aan kennis over hiv binnen de community, zonder de boodschap van U=U te vertroebelen.”En dan nog maar te zwijgen over landen waar medicijnen niet altijd voorhanden zijn of de virale load niet altijd nauwkeurig kan worden gemeten…

Kortom, U=U – en voor ons n=n – mag dan een heel krachtige boodschap zijn en absoluut bijdragen aan het afbreken van het stigma en het empoweren van de community, het vraagt wel om ideale omstandigheden en helaas, ook op dit punt is het niet gelijk verdeeld op de wereld. Want al zei Joep Lange ooit ‘Als het lukt om Coca Cola en bier naar elk afgelegen gehucht in Afrika te krijgen, dan moet het ook mogelijk zijn om hetzelfde te doen met medicijnen’, zijn we nog altijd niet zover… En ook dat is de Internationale Aids Conferentie: zien en beseffen dat leven met hiv in Nederland zo anders is dan leven met hiv in andere delen van de wereld.

Wim Don

Hoofdredacteur plus>

Deze informatie is nuttig