Verbeterde geestelijke gezondheid nodig om de 90-90-90 doelen te bereiken

Gepubliceerd: 12 maart 2018

Tijdens CROI 2018 werd een overzicht gegeven over geestelijke gezondheid (mental health) van mensen met hiv. De spreker stelde dat een verbeterde gezondheid van mensen met hiv en mensen met verhoogd risico op hiv nodig is om de 90-90-90 doelen te behalen.

UNAIDS heeft de volgende 90-90-90 doelen opgesteld:

  • In 2020 weten 90% van de mensen met hiv hun hiv-status
  • In 2020 zijn 90% van de mensen met een hiv-diagnose goed ingesteld op hiv-remmers
  • In 2020 hebben 90% van de mensen die hiv-remmers gebruiken een onmeetbare viral load

Er is al veel bereikt in de zorg voor mensen met hiv, maar er zijn nog barrières tot het behalen van de 90-90-90 doelen. Één van de barrières is een verminderde geestelijke gezondheid bij mensen met hiv.

Meer psychische problemen

Mensen met hiv ervaren over het algemeen meer psychische problemen een mindere geestelijke gezondheid dan mensen zonder hiv. Er komt meer (overmatig) alcohol- en drugsgebruik voor, en mensen met hiv hebben vaker post-traumatisch stress syndroom en depressie. Ongeveer de helft van de mensen met hiv hebben een verminderde geestelijke gezondheid of psychisch probleem. De meest voorkomende psychische ziekte bij mensen met hiv is depressie.

Oorzaken

Een verminderde geestelijke gezondheid kan veroorzaakt worden door ziekteverloop, stigma en verminderde sociale steun. Ook kan hiv neuro-cognitieve problemen veroorzaken, waardoor de geestelijke gezondheid aangetast wordt. Een verminderde geestelijke gezondheid kan leiden tot verhoogd (seksueel) risicogedrag, verminderde  therapietrouw, en suboptimale behandeling van hiv.

Aandacht voor geestelijke gezondheid integreren

De spreker benoemt dat er meer aandacht moet zijn voor de geestelijke gezondheid van mensen met hiv. In Westerse landen wordt slechts ongeveer de helft van de mensen met een depressie gediagnostiseerd, en ongeveer een kwart van mensen met een depressie wordt behandeld. Integratie van geestelijke gezondheid-screening en –behandeling in de soa- en hiv-zorg is volgens de spreker een veelbelovende strategie om de geestelijke gezondheid van mensen met hiv te verbeteren.


Bron:
Remien, R. Addressing mental health: a crucial component to ending the hiv epidemic. 25th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2018), Boston, abstract 65, 2018.

Deze informatie is nuttig