Resultaten fase III studie Biktarvy (bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide)

Gepubliceerd: 07 maart 2018

biktarvy 2 150Op CROI 2018 werden de resultaten van een fase III studie van Biktarvy (bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide) gepresenteerd. Bictegravir is een integraseremmer (INSTI) zonder booster. Het onderzoek was een gerandomiseerde en dubbelblinde studie, uitgevoerd in Noord Amerika, Europa en Australië.

Er werd geen resistentie tegen bictegravir/ emtricitabine/tenofovir alafenamide gevonden na 48 weken. Ook heeft bictegravir een laag potentieel voor geneesmiddelinteracties. Biktarvy is inmiddels goedgekeurd door de FDA, bekijk hier de informatie daarover.  

Uitkomst in vergelijking met dolutegravir

Deelnemers aan de studie waren ingesteld op een dolutegravir-regime (dolutegravir/abacavir/lamivudine) en hadden een ondetecteerbare viral load. De helft van de deelnemers (280 personen) switchten naar  bictegravir/emtricitabine/tenofovir alafenamide, de andere helft (280 personen) bleef op het dolutegravir-regime. Het bictegravir-regime is niet inferieur wanneer het vergeleken wordt met dolutegravir-regime, dit betekent dat het middel niet beter is in het onderdrukken van hiv. Beide regimes waren even veilig en effectief. Bijwerkingen waren over het algemeen hoger in de dolutegravir groep (16%) versus de bictegravir groep (8%). De meest voorkomende bijwerking was hoofdpijn. Dit kwam evenveel voor in de dolutegravir groep als in de bictegravir groep. Nierfunctie, cholesterol en botdichtheid was vergelijkbaar bij het bictegravir- en dolutegravir-regime.


Bron:
Molina J.-M. Switch to bictegravir/F/TAF from DTG and ABC/3TC. 25th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2018), Boston, abstract 22, 2018.

Deze informatie is nuttig