IAS2019: Gewichtstoename bij dolutegravir

Gepubliceerd: 29 juli 2019

Afgelopen week vond de IAS2019 conferentie plaats in Mexico. Er verschijnen de laatste tijd tegenstrijdige berichten over gewichtstoename door hiv-medicatie. Op IAS2019 werd mogelijke gewichtstoename door dolutegravir in twee studies gepresenteerd. Op de medische blog verschijnen samenvattingen van het belangrijkste nieuws.

Meer gewichtstoename bij dolutegravir

Er is in meerdere studies aangetoond dat integraseremmers kunnen leiden tot gewichtstoename. Er zijn ook studies die dit tegenspreken. Het is dus belangrijk dat er meer data verzameld en geanalyseerd wordt. Dolutegravir is één van de integraseremmers.

De NAMSAL studie

In de NAMSAL studie werd onderzocht of dolutegravir en efavirenz even effectief en veilig waren. De studie werd uitgevoerd in Kameroen en er deden 613 volwassenen mee. Hiervan was twee derde vrouw. Een derde van de deelnemers had een hele hoge viral load (>500,000 kopieën/ml) bij de start van de studie.

Na 48 weken bleek dat de deelnemers die dolutegravir kregen gemiddeld 5 kilogram waren aangekomen. De deelnemers die efavirenz kregen waren 3 kilogram aangekomen. 44% van de vrouwen die dolutegravir kregen kwam meer dan 10% van hun startgewicht aan, van de vrouwen uit de efavirenz-groep was dit 34%. Bij mannen was er geen verschil.

De ADVANCE studie

In de ADVANCE studie werd het verschil tussen TDF en TAF, en het verschil tussen dolutegravir en efavirenz bekeken. Aan de studie deden 1,053 deelnemers uit zuidelijk Afrika mee. Iets meer dan de helft van de deelnemers was vrouw. Ongeveer een derde van de deelnemers had overgewicht bij de start van de studie.

Na 48 weken was de gewichtstoename het grootst in de groep die TAF/emtricitabine/dolutegravir kreeg (gemiddeld +6 kilogram). Deelnemers die TDF/ emtricitabine /dolutegravir kregen kwamen gemiddeld 3 kilogram aan. Deelnemers die TDF/emtricitabine/efavirenz kregen kwamen gemiddeld 1 kilogram aan.

Na 96 weken waren deze verschillen nog groter. Deelnemers die TAF/emtricitabine/dolutegravir kregen kwamen gemiddeld 8 kilogram aan. Deelnemers die TDF/ emtricitabine /dolutegravir kregen kwamen gemiddeld 5 kilogram aan. Deelnemers die TDF/emtricitabine/efavirenz kregen kwamen gemiddeld 2 kilogram aan.

Ook was er verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen kwamen na 48 weken gemiddeld niet meer aan, bij vrouwen werd er na 96 weken gemiddeld nog meer gewichtstoename gezien. Gewichtstoename van meer dan 10% van het startgewicht werd meer bij vrouwen dan bij mannen waargenomen.

Meer informatie nodig

Volgens de onderzoekers is er meer informatie nodig over gewichtstoename door hiv-medicatie. Het is vooral belangrijk dat er data wordt verzameld in verschillende gebieden en onder verschillende groepen.

 

Bron:

  • Hill A et al. Progressive rises in weight and clinical obesity for TAF/FTC/DTG and TDF/FTC/DTG versus TDF/FTC/EFV: ADVANCE and NAMSAL trials. 10th IAS Conference on HIV Science, Mexico City, abstract MOAX0102LB, 2019.

 

Deze informatie is nuttig