Hiv en de pneumokokkenprik

Gepubliceerd: 03 november 2021

De pneumokokkenprik wordt aangeraden aan mensen met hiv, maar je mag zelf kiezen of je de pneumokokkenprik haalt of niet. Weet jij al of je de pneumokokkenprik gaat halen? Lees meer informatie over de pneumokokkenprik en maak je keuze.

Het kan zijn dat je dit najaar een uitnodiging voor een pneumokokkenprik krijgt, of deze al ontvangen hebt. De pneumokokkenprik wordt aan alle mensen met hiv én aan mensen tussen de 60 en de 80 jaar aanbevolen. De reden hiervoor is dat pneumokokkenziekte vaker voorkomt bij mensen vanaf 60 jaar en bij mensen met hiv (ook bij mensen met een onmeetbaar virus en hoog CD4-aantal).

Let op: het kan zijn dat je naast de pneumokokkenprik ook een uitnodiging krijgt voor de griepprik. Je vindt hier meer informatie.

Nog niet iedereen krijgt de uitnodiging

Er zijn 2 redenen waarom je de uitnodiging voor de gratis pneumokokkenprik kan krijgen: (1) omdat je hiv hebt of (2) omdat je 60 jaar of ouder bent. Lees hieronder wanneer je de prik kan krijgen, en via welke weg.

Pneumokkokkenprik via het hiv-behandelcentrum (voor alle leeftijden)

De pneumokokkenprik wordt aan mensen met hiv aanbevolen. Ook als je jonger bent dan 60. Zie ook de richtlijn van de Nederlandse Vereniging van Hiv Behandelaren. Toch ontvangt nog niet iedereen met hiv standaard een uitnodiging voor de pneumokokkenprik. De logistiek is namelijk niet bij alle hiv-behandelcentra hetzelfde. Wanneer je geen uitnodiging hebt gehad, vraag dan aan je hiv-behandelcentrum wat hun beleid is omtrent de pneumokokkenprik.

Let op: krijg je een oproep van de huisarts voor de pneumokokkenprik, maar ben je al eerder gevaccineerd tegen pneumokokken? Bijvoorbeeld via je hiv-behandelcentrum? Geef dit dan door aan je huisarts!

Pneumokokkenprik via de huisarts (voor mensen van 69 tot 73 jaar)

Ook is de overheid begonnen met het aanbieden van de pneumokokkenvaccinatie aan mensen van 60 tot 80 jaar. Hier vind je meer informatie. In het najaar van 2021 ontvangen alleen mensen van 69 tot en met 73 jaar een uitnodiging van de huisarts voor een pneumokokkenprik. Er zijn namelijk niet genoeg vaccins beschikbaar om alle mensen tussen de 60 en 80 jaar in najaar 2021 de prik aan te bieden. In de komende jaren wordt de rest van de doelgroep uitgenodigd.

Let op: Het kan dus gebeuren dat je eerder een uitnodiging ontvangt van de huisarts dan van het hiv-behandelcentrum. Het is belangrijk dat je het doorgeeft aan je hiv-behandelaar of -consulent wanneer je de pneumokokkenprik via de huisarts hebt gekregen. Er wordt dan gekeken wanneer en met welk vaccin de vaccinatie het best herhaald kan worden.

Geen uitnodiging gehad?

Ben je geboren tussen 1 januari 1948 en 31 december 1952 en heb je geen uitnodiging van de huisarts ontvangen? Neem dan contact op met je huisarts. Ben je voor 1 januari 1948 of na 31 december 1952 geboren en wil je de pneumokokkenprik? Neem dan contact op met je hiv-behandelcentrum.

Pneumokokkenprik halen

In de uitnodiging staat de datum en tijd waarop je de pneumokokkenprik kan halen. Het kan zijn dat je deze tegelijk krijgt met de griepprik wanneer je de prik via de huisarts krijgt. Wanneer je geen verkoudheidsklachten hebt kun je gewoon naar de huisarts of het ziekenhuis voor de pneumokokkenprik. Wanneer je wel verkoudheidsklachten (verkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts) hebt, laat je dan testen op corona en blijf thuis tot je de uitslag weet. Maak een nieuwe afspraak om de pneumokokkenprik te halen.

Waarom wordt de pneumokokkenprik aangeboden?

Een pneumokok is een bacterie (Streptococcus pneumoniae) die bijna iedereen met zich meedraagt. Er bestaan meer dan 90 typen van deze bacterie. De bacteriën bevinden zich in de neus- en keelholte. De meeste mensen krijgen er geen klachten van, maar als dit wel gebeurt kunnen ze ernstig zijn. Pneumokokken kunnen onder andere de pneumokokkenziekte veroorzaken.

Als de pneumokokken in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komen spreekt men van invasieve pneumokokkenziekte. Dit zijn vaak ernstige ziektebeelden zoals bloedvergiftiging (sepsis) en hersenvliesontsteking (meningitis). Pneumokokkenziekte gaat niet vanzelf over. Door snelle behandeling worden de meeste mensen weer beter. Als iemand erg ziek is, is opname in het ziekenhuis nodig.

Een niet invasieve pneumokokkenziekte, zoals oorontsteking en longontsteking, kan uiteindelijk een invasieve pneumokokkenziekte worden als de bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel terecht komt.

Uit onderzoek blijkt dat mensen met hiv een veel hogere kans hebben om invasieve pneumokokkenziekte te krijgen dan mensen zonder hiv. Ook bij mensen met een onderdrukt virus en een hoog aantal CD4-cellen komt vaker invasieve pneumokokkenziekte voor dan bij mensen zonder hiv.

Pneumokokkenziekte en COVID-19

De pneumokokkenprik helpt om pneumokokkenziekte te voorkomen. De pneumokokkenprik helpt niet om COVID-19 te voorkomen. Als je een ernstige longontsteking van COVID-19 hebt gehad en daarna ook nog pneumokokkenziekte krijgt, of andersom, kun je daar erg ziek van zijn. Een nieuwe infectie van een ander virus of bacterie in een al beschadigde long kan ernstiger verlopen. De herstelfase kan daardoor langer duren of moeizamer zijn.

 

Deze informatie is nuttig