Uitkomsten peiling informatievoorziening en onderling contact

Gepubliceerd: 15 juli 2021

De Hiv Vereniging is regelmatig actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek over hiv. We geven feedback, delen vragenlijsten of treden op als adviseur. Soms doen we ook zelf onderzoek. Zo deden we in 2020 onderzoek naar behoeftes van onze achterban met betrekking tot informatievoorziening en onderling contact en ondersteuning. De resultaten van dit onderzoek zijn terug te lezen in een rapport dat wij hebben opgesteld. Het rapport is onder aan deze blog te vinden.

Aanleiding online peiling

Twee belangrijke pijlers van de Hiv Vereniging zijn informatievoorziening en onderling contact en ondersteuning. Steeds meer daarvan vindt, ook vanwege het coronavirus, online plaats. Daarom wilden we graag in kaart brengen hoe mensen met hiv en hun naasten (online) geïnformeerd willen worden. Maar ook wat de behoefte is in (online) contact met andere mensen, met of zonder hiv. De resultaten uit dit onderzoek geven ons beter inzicht en gebruiken we om ons aanbod te verbeteren.

Het onderzoek bestond uit een vragenlijst met meerkeuzevragen en een paar open vragen. De vragenlijst werd van mei tot en met juli 2020 uitgezet onder onze achterban via digitale nieuwsbrieven, socialemediakanalen en de website. Door het coronavirus publiceren we de resultaten later dan we gepland hadden.

Resultaten

In totaal hebben 84 mensen de vragenlijst ingevuld. De resultaten zijn door ons geanalyseerd en samengevoegd. Op basis van de analyse hebben we een conclusie geschreven met daarin enkele punten die we willen verbeteren of al hebben aangepakt.

Zo gaan we de online informatievoorziening uitbreiden en de activiteiten van de vereniging ook via die kanalen beter onder de aandacht brengen. De bekendheid van de verschillende vormen van ondersteuning en ontmoetingsmogelijkheden wordt vergroot en er komt meer aandacht voor de spreiding daarvan over het land. De website wordt onder de loep genomen en waar nodig verbeterd.

  pdf Bekijk hier de resultaten van het onderzoek, uitgewerkt in een visueel overzicht. (266 KB)

Deze informatie is nuttig