Mogelijke nieuwe vorm van genezing voor hiv

Gepubliceerd: 07 juli 2020

Momenteel vindt de virtuele AIDS2020 conferentie plaats. De Hiv Vereniging deelt het belangrijkste nieuws. Opvallend nieuws dat dinsdag werd gedeeld is dat er mogelijk iemand functioneel genezen is van hiv, zonder stamceltransplantatie.

Update 29 maart 2021: Inmiddels is bekend dat deze persoon niet (functioneel) is genezen. Hier vind je meer informatie.

Functionele genezing

Bij een functionele genezing blijft hiv wel aanwezig in het lichaam, maar in zo’n lage hoeveelheid of zo diep in slaap dat het zich niet effectief kan vermenigvuldigen. Er zit dan zo weinig virus in het lichaam dat er geen hiv-remmers nodig zijn en het virus niet overdraagbaar is. Bij een functionele genezing ben je dus genezen, terwijl er nog wel een beetje hiv in je lichaam blijft.

Experimentele behandeling

De persoon die mogelijk functioneel genezen is doet mee aan een wetenschappelijke studie. In totaal namen er 30 mensen aan de studie deel. Er werd onderzocht of het toevoegen van dolutegravir (een integraseremmer), maraviroc (een entreeremmer) en nicotinamide (vitamine B3) aan de gebruikelijke hiv-medicatie ervoor kan zorgen dat hiv langere tijd onderdrukt blijft. De deelnemers kregen deze extra medicatie 48 weken.

Functionele genezing van één deelnemer?

Één van de deelnemers, een man van 35 uit São Paulo (Brazilië), heeft al 15 maanden een onderdrukt virus zonder dat hij hiv-medicatie slikt. Hij zou de eerste persoon kunnen zijn bij wie hiv in remissie is zonder dat hij een beenmergtransplantatie heeft gekregen.

Toen de studie startte in september 2015, slikte hij naast de experimentele behandeling (met dolutegravir, maraviroc en nicotinamide) ook efavirenz, lamivudine en tenofovir disoproxil fumarate (TDF). In september 2016 stopte de man met het slikken van de experimentele behandeling (de dolutegravir, maraviroc en nicotinamide) . Hij bleef lamivudine en tenofovir disoproxil fumarate (TDF) slikken, maar switchte van efavirenz naar nevirapine. In april 2018 switchte hij van nevirapine naar dolutegravir, en bleef  lamivudine en tenofovir disoproxil fumarate (TDF) slikken.

In maart 2019 stopte de man onder begeleiding met hiv-medicatie. Sindsdien heeft hij geen andere hiv-medicatie meer geslikt en wordt hij regelmatig gecontroleerd. Zijn meeste recente negatieve hiv-test was op 22 juni 2020.

Te vroeg om conclusies te trekken

De onderzoekers geven aan dat het te vroeg is om aan te nemen dat de man echt functioneel genezen is. Ook waarschuwen experts ervoor dat dit slechts één persoon betreft, en de man nog niet uitgebreid onderzocht is. Er is bijvoorbeeld nog niet gekeken of er in onder andere de lymfeklieren nog hiv te zien is. Het kan zijn dat er nog hiv in het lichaam aanwezig is, dat door een viral loadtest niet aangetoond wordt. Dit uitgebreide onderzoek, dat bij de ‘Berlin patiënt’ ook gedaan is, moet nog plaatsvinden.

Hiernaast geven experts aan dat bij sommige mensen hiv tijdelijk in remissie kan raken na het slikken van hiv-medicatie. De experts geven aan dat er meer tijd nodig is en er uitgebreider getest moet worden om te bepalen of deze persoon echt genezen is.

Genezing door stamceltransplantatie

Er zijn wereldwijd twee personen genezen van hiv door een stamceltransplantatie: de ‘Berlin patient’ en de ‘London patient’. Je vindt hier meer informatie over deze twee personen. Wil je meer weten over genezing van hiv? Klik dan hier.  

Kritiek op AIDS2020

Sinds bekend werd dat AIDS2020 plaatsvindt in San Francisco (VS) is er veel kritiek gekomen vanuit de internationale hiv-gemeenschap. Veel Amerikaanse organisaties hebben een open brief hierover ondertekend die gericht is aan de organisator van de conferentie, de IAS (International Aids Society). De voornaamste kritiek is dat de conferentie gehouden wordt in een land met inreisbeperkingen voor bepaalde gemarginaliseerde groepen binnen de hiv-community. Daarnaast is er felle kritiek op de vijandige houding van de Amerikaanse president tegen belangrijke, veelal gemarginaliseerde, groepen binnen maar ook buiten de hiv-community. Veel organisaties uit de gemeenschap zijn van menig dat zo’n belangrijke conferentie gehouden moet worden op een plek waar iedereen zich welkom voelt en veilig kan komen. Juist de belangrijkste conferentie over hiv moet voldoen aan het MIPA-principe.

Als alternatief is er een ander congres georganiseerd namelijk HIV2020, een conferentie in Mexico, georganiseerd door en voor de hiv-community. De Hiv Vereniging onderschrijft de kritiek op AIDS2020 en vindt het belangrijk om de meest gemarginaliseerde groepen binnen onze community op de eerste plaatst te zetten. Wij dragen dan ook niet actief bij aan AIDS2020. Wel doen we verslag van zowel AIDS2020 als HIV2020 omdat wij het belangrijk vinden dat de Nederlandse hiv-community de laatste updates rondom hiv en aids krijgt.

Bronnen:

  • Diaz RK et al. The first long-term remission of chronic HIV-1 infection without myeloablation? 23rd International AIDS Conference, abstract OAXLB0105, 2020.
Deze informatie is nuttig

Lees ook

Genezing van hiv, de stand van zaken

Lees meer: >

Podcast met directeur Pieter Brokx over genezing van hiv

Lees meer: >