Duotherapie

Gepubliceerd: 25 november 2019

Tijdens de European Aids Conference (EACS2019) werd een update over duotherapie gegeven. Duotherapie betekent dat je hiv-medicatie met twee in plaats van drie werkzame stoffen slikt. Duotherapie werkt alleen als bepaalde middelen gecombineerd worden. Er worden in de Europese richtlijn nu vijf soorten duotherapie aangeraden:

  • dolutegravir en rilpivirine (Juluca)
  • dolutegravir en lamivudine (Dovato)
  • darunavir (met booster) en lamivudine
  • atazanavir (met booster) en lamivudine
  • darunavir (met booster) en rilpivirine

In de Europese richtlijn staat dat duotherapie alleen aangeraden wordt als de viral load minstens zes maanden onmeetbaar is, als er geen resistentie is tegen de middelen in duotherapie, en als iemand geen co-infectie met hepatitis B heeft. Hiernaast is dolutegravir en lamivudine (Dovato) een optie voor mensen die niet eerder hiv-medicatie hebben geslikt (therapie-naief zijn). Er wordt gedacht dat er eerder kans op resistentie is bij twee in plaats van drie werkzame stoffen, dus het is wellicht nog belangrijker dat iemand therapietrouw is bij duotherapie dan bij triple therapie.

Er wordt gedacht dat duotherapie op lange termijn minder schadelijk is dan triple therapie. Ook wordt gedacht dat mensen mogelijk minder last krijgen van botontkalking en hart- en vaatziekten. Dit is echter nog niet bewezen. Hiernaast zou het goedkoper kunnen zijn.

De combinatie darunavir (met booster) en lamivudine werd onderzocht in een Spaanse studie. Hieruit bleek dat deze combinatie zelfs effectief was bij mensen met een virus met een bepaalde resistentie tegen lamivudine. In totaal werden 41 mensen gevolgd, 20 mensen met een virus met resistentie, en 21 mensen met een virus zonder resistentie. Bij de mensen met het virus zonder resistentie had iedereen een onmeetbaar virus na 48 weken. Bij de mensen met een virus met een resistentie waren dit 18 van de 21 mensen.

De combinatie darunavir (met booster) en rilpivirine werd onderzocht in de PROBE 2 studie in Italië. 160 mensen met een onderdrukt virus switchten naar deze combinatie, eerst de ene helft en daarna de andere helft. Na 24 weken had 91.3% van de mensen die duotherapie kregen een onderdrukt virus, versus 93.8% van de mensen die triple therapie kregen.

Ook wordt de combinatie dolutegravir en emtricitabine onderzocht in de SIMPL’HIV studie. Er werden 187 mensen gerandomiseerd in twee groepen, de helft bleef op triple therapie, de andere helft switchte naar duotherapie. Na 48 weken had 93.5% van de mensen die duotherapie kregen een onmeetbaar virus, versus 94.7% van de mensen die triple therapie kregen. Deze studie zal doorlopen tot week 144.

Laat nooit zomaar zelf een pil weg van je triple therapie (als je meerdere pillen slikt), want niet alle middelen kunnen met elkaar gecombineerd worden. Maar geef het aan bij je arts of verpleegkundige als je interesse hebt in duotherapie, dan kunnen jullie samen kijken of dit een mogelijkheid voor je is.

 

Bronnen:

  • De Miguel Buckley R et al. Dolutegravir and lamivudine for maintenance of HIV viral suppression in adults with and without historical resistance to lamivudine: 48-week results of a pilot clinical trial (ART-PRO). 17th European AIDS Conference, Basel, abstract PS7/5, 2019.
  • Maggiolo F et al. RPV+DRV/cobi as 2DR option in HIV-infected subjects on virologic suppression. 17th European AIDS Conference, Basel, abstract PS7/1, 2019.
  • Sculier D et al. Dolutegravir/emtricitabine dual therapy is non-inferior to standard combination antiretroviral therapy in maintaining HIV suppression throughout 48 weeks (SIMPL'HIV study). 17th European AIDS Conference, Basel, abstract PS8/3, 2019.

 

Deze informatie is nuttig