Samenvatting van hiv in Nederland in 2017

Gepubliceerd: 27 november 2018

Zoals we eerder schreven is vorige week het nieuwe rapport van Stichting Hiv Monitoring uitgekomen. Maar wat zijn de belangrijkste punten uit dit rapport?

Hoe staat het ervoor met hiv in Nederland? 

In 2017 waren er 19.582 mensen met hiv in zorg. Hiervan zijn 12.378 mannen die seks hebben met mannen (MSM) (63%), 3.593 heteroseksuele mannen (18%), en 3.611 vrouwen (18%). Er zijn 19.390 volwassenen (99%) en 192 kinderen en adolescenten (0-17 jaar) (1%) met hiv. Bijna de helft van de mensen met hiv in Nederland is ouder dan 50 jaar. Van de mensen in zorg gebruikt 93% van de mensen hiv-remmers, en hiervan heeft 95% een onderdrukte virus. Ongeveer 10% van de mensen met hiv die tussen 2015 en 2017 overleden, overleed aan aids. Dit waren voornamelijk mensen die laat gediagnosticeerd werden of laat in zorg kwamen.

Testen op hiv

In 2017 wisten er ongeveer 2.300 mensen niet dat ze hiv hebben (ongeveer 10% van alle mensen met hiv!). Om naar 0 nieuwe hiv-infecties te komen, is het belangrijk dat alle mensen die niet weten dat ze hiv hebben gediagnosticeerd worden. Het testen op hiv lijkt toe te nemen, maar we zijn er nog lang niet. Het is belangrijk dat er extra energie wordt gestoken in het vinden en diagnosticeren van deze mensen. Op gratishivtest.nl kun je kijken waar je gratis in het land kan laten testen op hiv. 

(Te) kleine daling in het aantal nieuwe diagnoses

In 2017 werden 749 mensen gediagnosticeerd met hiv. Hiervan werd 69% gevonden bij MSM, en 23% bij heteroseksuele mannen of vrouwen. Ongeveer 7% liep de infectie op een andere of onbekende manier op. Van de mensen die in 2017 een hiv-diagnose kregen was 27% ouder dan 50 jaar. In 2017 waren er 70 diagnoses minder dan in 2016, en dit betekent een daling in nieuwe diagnoses van ongeveer 8,5%. Deze daling is echter relatief klein.

Er zal veel vaker en sneller op hiv moeten worden getest op het moment dat iemand met een indicatorziekte (ziektes die erop wijzen dat iemand een hiv-infectie kan hebben) zich bij een zorgverlener meldt. Daarnaast wordt de rol die PrEP kan spelen naar ons idee onderschat waardoor er teveel barrières worden opgeworpen voor de mensen die er juist veel baat bij zouden kunnen hebben. Met de resultaten die we in San Francisco, Londen en nu ook Australië zien is het overduidelijk dat PrEP eenvoudig beschikbaar en bereikbaar moet zijn voor iedereen die daar baat bij heeft. Ook moet PrEP veel pro-actiever worden gepromoot als uitstekende hiv-preventie. Want op dit moment wordt deze informatie vooral reactief gegeven aan mensen die er zelf naar op zoek gaan.

Late-presenters 

Er komen nog steeds veel te veel mensen met hiv laat in zorg. De definitie van een late-presenter is iemand die in zorg komt met een sterk verminderde afweer (minder dan 350 CD4-cellen/ml) of met aids. In 2017 kwamen 37% van de MSM, 63% van de heteroseksuele mannen en 52% van de vrouwen laat in zorg. De Hiv Vereniging maakt zich grote zorgen over de percentages mensen die laat in zorg komen, en dat dit percentage niet minder wordt.

Snel in zorg en snel op hiv-medicatie

95% van de mensen die in 2017 een hiv-diagnose kreeg kwam binnen zes weken binnen in de hiv-zorg. 50% van de mensen die in 2017 een hiv-diagnose kregen begon binnen een maand met hiv-remmers, en 90% begon binnen zes maanden met hiv-remmers.

Luister ook hier naar Peter Reiss, directeur van Stichting Hiv Monitoring, die uitleg geeft over het rapport. 

Deze informatie is nuttig

Lees ook

De cijfers van 2017 van Stichting Hiv Monitoring zijn bekend

Lees meer: >