Ibalizumab voor mensen met een multiresistent virus

Gepubliceerd: 12 november 2018

Tijdens het International Congress on Drug Therapy in HIV Infection (HIV Glasgow)  werden de 48-weken onderzoeksresultaten van een nieuwe entreeremmer gepresenteerd. De naam van het middel is Trogarzo, en het bevat monoclonale antilichamen die 'ibalizumab' heten. Dit middel is al goedgekeurd door de FDA. De EMA maakt momenteel de afweging om een positief advies te geven.

Ibalizumab is een vermenselijkt monoclonaal antilichaam, dat zich kan binden aan de CD4 receptor. Hierdoor kan het gp120 eiwit van het virus zich niet meer binden aan de afweercel. Dit middel wordt tweewekelijks gegeven als een injectie.

Onderzoek onder mensen met een multiresistent virus

Ibalizumab is onderzocht in een fase 3 studie. Het middel werd getest onder mensen met een multiresistent virus. Dit betekent dat deze mensen slechts een beperkte keuze van behandeling hebben, omdat sommige behandelingen niet werken.

Er waren 40 deelnemers, waarvan 85% man. De gemiddelde leeftijd was 53 jaar en mensen hadden gemiddeld 23 jaar hiv. Minstens 90% had resistentie tegen een middel in minstens drie klassen van hiv-remmers.

Onmeetbare viral load

De 48-wekendata van 27 deelnemers werd gepresenteerd. Alle 15 van de 27 deelnemers die op week 25 een onmeetbare viral load hadden, hadden na 48 weken nog steeds een onmeetbare viral load. Het middel was acceptabel voor de meeste mensen. Diarree, misselijkheid, uitslag en duizeligheid kwamen bij meer dan 5% van de deelnemers voor.

 

Bronnen:
Cohen Z et al. Analysis of patients completing the ibalizumab phase 3 trial and expanded access program. International Congress on Drug Therapy in HIV Infection (HIV Glasgow), Glasgow, 2018, abstract O345.

Deze informatie is nuttig