Een interventie via internet om symptomen van depressie te verminderen

Gepubliceerd: 05 november 2018

Ongeveer een derde van de mensen met hiv heeft last van symptomen van een depressie. Door Nederlandse onderzoekers is de afgelopen jaren onderzocht of een interventie via internet gebruikt kan worden om symptomen van een depressie bij mensen met hiv te verminderen. De naam van de interventie is ‘Positief leven met hiv’.

Voor de studie werden deelnemers geworven in 23 hiv-behandelcentra in Nederland. Deelnemers waren 18 jaar of ouder, hadden minstens 6 maanden hiv, en hadden milde tot matige symptomen van een depressie. Er deden in totaal 188 mensen mee, 97 kregen de interventie en 91 maakten deel uit van de controlegroep. De interventie was beschikbaar in het Nederlands en in het Engels. Symptomen van depressie werden voor de interventie, na 2 maanden, na 5 maanden en na 8 maanden gemeten.

Leven met hiv

De interventie was gebaseerd op het boek ‘Leven met hiv’, dat je misschien bent tegengekomen tijdens de workshopreeks. De interventie duurde ongeveer 8 weken, en deelnemers waren per week 1 tot 2 uur bezig met het volgen van de interventie.
De interventie had vier onderdelen:

  • Activatie, waarin mensen gestimuleerd werden om activiteiten op te pakken.
  • Ontspanningsoefeningen.
  • Oefeningen om negatieve gedachten te veranderen.
  • Werken aan persoonlijke doelen.

De deelnemers van de controlegroep konden met de interventie beginnen na vijf maanden op de wachtlijst te hebben gestaan. Gedurende de studie werden zowel de deelnemers van de interventie- als de controlegroep wekelijks kort gebeld door een persoonlijke coach die vroeg hoe het met ze ging en de motivatie om door te gaan stimuleerde.

Effectieve interventie

Bij zowel de interventiegroep als de controlegroep daalden de symptomen van depressie. De deelnemers die de interventie hadden gekregen lieten een sterkere vermindering van depressieve klachten zien dan de deelnemers in de controlegroep. Ook hadden de deelnemers in de interventiegroep een sterkere vermindering van angst. De interventie was dus effectief. Hiernaast waren deelnemers tevreden over de interventie en de coach. Internet interventies zijn een goedkope, makkelijke en flexibele manier om mensen met depressieve klachten te behandelen.

De onderzoekers bekijken momenteel hoe de interventie voor alle mensen met hiv die symptomen hebben van een depressie ingezet kan worden. De interventie wordt in het voorjaar van 2019 beschikbaar gemaakt.

 

Bron:
van Luenen, S., Garnefski, N., Spinhoven, P., & Kraaij, V. (2018). Guided internet-based intervention for people with HIV and depressive symptoms: a randomised controlled trial in the Netherlands. The Lancet HIV, 5(9), e488-e497.

Deze informatie is nuttig