Een nieuw Zwitsers standpunt: borstvoeding moet bespreekbaar worden gemaakt

Gepubliceerd: 08 augustus 2018

Tijdens het Aids2018 congres kondigde onderzoeker Pietro Vernazza aan dat er een nieuw Zwitsers standpunt zou verschijnen over borstvoeding. Borstvoeding wordt in het algemeen afgeraden aan vrouwen met hiv in Nederland, omdat niet bekend is hoe groot de kans op overdracht van hiv van moeder op kind is. Het nieuwe Zwitserse standpunt houdt in dat vrouwen met hiv gesteund moeten worden als ze voor borstvoeding kiezen, en dat de kans op overdracht van hiv via borstvoeding zeer klein is.

Het “Zwitsers standpunt”

Het “Zwitsers standpunt” verscheen in 2008 en is de voorloper van de U=U (undetectable=uninfectious) campagne. In het Zwitsers standpunt werd gesteld dat hiv niet overdraagbaar is via seks door mensen met een onmeetbare viral load onder bepaalde voorwaarden. Met verloop van tijd kwamen we erachter dat we de “bepaalde voorwaarden” kunnen schrappen en weten we dat hiv niet overdraagbaar is via seks bij een viral load onder de 200. 

Het nieuwe Zwitsers standpunt

Op 24 juli 2018, ongeveer 10 jaar na het eerste Zwitsers standpunt, verscheen er een nieuw standpunt van de Zwitserse onderzoeksgroep. Dit standpunt gaat over borstvoeding. Het nieuwe Zwitserse standpunt is hier te vinden. De Zwitserse onderzoeksgroep pleit voor “shared decision making” (een besluit van de arts en patiënt samen). Vrouwen met hiv die kiezen voor borstvoeding moeten hierin gesteund worden in de gezondheidszorg. Ze moeten goede medische zorg voor hunzelf en hun kind krijgen. Ook staat er in het statement dat de kans op overdracht van hiv via borstvoeding als de moeder een onmeetbare viral load heeft in theorie heel laag is. De onderzoeksgroep stelt dat er geen bewijs is dat hiv overgedragen kan worden via borstvoeding wanneer de moeder effectief behandeld wordt.

Het standpunt van de Hiv Vereniging

In het afgelopen jaar heeft de Hiv Vereniging gewerkt aan een standpunt over borstvoeding door vrouwen met hiv. Eerst is er informatie verzameld en een factsheet gemaakt. Hierna hebben we op basis van de factsheet een standpunt geformuleerd. Het standpunt van de Hiv Vereniging is hier te vinden. Het standpunt van de Hiv Vereniging is hetzelfde als het Zwitsers standpunt: vrouwen met hiv moeten gesteund worden in de keuze die ze maken.

Meer informatie over borstvoeding door vrouwen met hiv

De factsheet over borstvoeding van de Hiv Vereniging is pdf hier (362 KB) te vinden. Engelstalige informatie is te vinden in het artikel van de Zwitserse onderzoeksgroep.

Deze informatie is nuttig