Nieuwe non-nucleoside reverse transcriptaseremmer: doravirine

Gepubliceerd: 06 augustus 2018

Tijdens AIDS2018 waren de resultaten van de DRIVE-FORWARD studie te bezichtigen op een poster. In deze studie werd de effectiviteit en veiligheid van de nieuwe non-nucleoside reverse transcriptaseremmer (NNRTI) doravirine onderzocht. Uit eerdere studies bleek dat dit middel effectief werkt bij een virus dat resistent is voor andere non-nucleoside reverse transcriptaseremmers.

DRIVE-FORWARD studie

Er werd onder 766 deelnemers onderzocht of therapie met doravirine effectiever en veiliger was dan therapie met darunavir en de booster ritonavir. De deelnemers waren therapie-naïef: ze hadden nog niet eerder hiv-remmers geslikt. De deelnemers kregen allemaal twee nucleoside reverse transcriptaseremmers (NRTIs): tenofovir en emtricitabine of abacavir en lamivudine. Hiernaast kregen ze doravirine of darunavir en de booster ritonavir. Na 96 weken bleek dat doravirine effectiever was in het onderdrukken van de viral load. 73% van de deelnemers die doravirine kreeg had een onmeetbare viral load, versus 66% van de groep die darunavir en een booster kreeg.

Bijwerkingen

Ongeveer een derde van de deelnemers in beide groepen had last van bijwerkingen. Veel voorkomende bijwerkingen waren diarree, misselijkheid, hoofdpijn en luchtweginfectie. Wel kwamen neuropsychiatrische bijwerkingen minder voor bij mensen die doravirine kregen (16% versus 19% in de andere groep).

Conclusie

De onderzoekers concluderen dat doravirine effectiever is in het onderdrukken van de viral load. Ook komt er weinig resistentie voor en heeft doravirine een positiever effect op cholesterol en vetzuren in het bloed.

 

Bron:

Molina J-M et al. Doravirine (DOR) versus ritonavir-boosted darunavir (DRV+r): 96-week results of the randomized, double-blind, phase 3 DRIVE-FORWARD noninferiority trial. 22nd International AIDS Conference (AIDS 2018), Amsterdam, abstract LBPEB017, 2018.

Deze informatie is nuttig