Na duo-therapie nu ook mono-therapie?

Gepubliceerd: 06 augustus 2018

We weten sinds kort dat met duo-therapie (twee in plaats van drie werkzame stoffen) de viral load onmeetbaar kan blijven (lees hier meer). Maar is mono-therapie hier ook toe in staat? Onderzoekers zien dolutegravir als aangewezen middel voor monotherapie. Het heeft een hoge genetische barrière (dit betekent dat het virus er niet gauw restistent tegen kan worden), relatief weinig bijwerking en weinig interactie met andere medicijnen.

Op AIDS2018 werden twee studies gepresenteerd waarin onderzocht werd of monotherapie met dolutegravir ertoe in staat is om de viral load onmeetbaar te houden.

De MONCAY studie

In de MONCAY werd onderzocht wat er gebeurde met de viral load als mensen van een regime met dolutegravir, abacavir en lamivudine switchten naar alleen dolutegravir. Het onderzoek werd gedaan onder 158 deelnemers waarvan de ene helft switchte en de andere helft niet. Na 24 weken bleek dat voor de meeste mensen mono-therapie even goed werkt in het onderdrukken van het virus als triple-therapie. Toch moest de studie voortijdig gestopt worden omdat er meer mensen in de mono-therapie groep virologisch falen kregen dan in de triple-therapie groep. De conclusie van deze studie is dat mono-therapie met dolutegravir niet veilig is.

Zwitserse trial

In deze studie wordt onderzocht of dolutegravir effectief is als mono-therapie bij mensen die binnen zes maanden na hun infectie begonnen zijn met hiv-remmers. Er wordt gedacht dat bij mensen die vroeg zijn begonnen met hiv-remmers het hiv-reservoir kleiner is, er minder immuun-activatie plaatsvindt en het virus minder divers is. Volgens de onderzoekers is dit dus de ideale groep om bij te onderzoeken of mono-therapie effectief en veilig is.

Er werden 101 deelnemers met een onmeetbare viral load verdeeld in twee groepen: 68 swichten naar monotherapie en 33 bleven op hun huidige therapie. Uit de studie bleek dat mono-therapie even effectief was als triple-therapie bij deelnemers die binnen zes maanden na hun infectie begonnen zijn met hiv-remmers en die minimaal 48 weken een onderdrukt viral load hadden. De boodschap van de onderzoekers is dat mono-therapie voor sommige mensen met hiv mogelijk is. 

 

Bronnen:

  • Braun DL et al. Simplification to dolutegravir monotherapy is non-inferior compared to continuation of combination antiretroviral therapy in patients who initiated combination antiretroviral therapy during primary HIV infection: A randomized, controlled, non-inferiority trial. 22nd International  AIDS Conference, Amsterdam, abstract TUAB0102, 2018.
  • Hocqueloux L et al. Dolutegravir monotherapy versus dolutegravir/abacavir/lamivudine for HIV-1-infected virologically suppressed patients: Results from the randomized non-inferiority MONCAY trial. 22nd International  AIDS Conference, Amsterdam, abstract TUAB0103, 2018.
Deze informatie is nuttig