Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid voor mensen met hiv: verzekeraars starten onderzoek

Gepubliceerd: 15 december 2023

Het Verbond van Verzekeraars heeft, in nauw overleg met de Hiv Vereniging en in samenwerking met het Landelijk Dataregister Arbeidsongeschiktheid, opdracht gegeven tot onderzoek naar de risico’s op arbeidsongeschiktheid (AO) onder zelfstandigen met hiv.

Op vrijdag 15 december 2023 is de kick-off bijeenkomst, de eerste resultaten worden half 2024 verwacht. Hopelijk wordt dan een nieuwe stap gezet richting betere verzekerbaarheid van arbeidsongeschiktheid van mensen met hiv.

Achtergrond

Op dit moment is er volgens de verzekeraars relatief weinig betrouwbare data over het AO-risico van mensen met hiv beschikbaar, ondanks eerdere pogingen om data te verzamelen. Daardoor zijn verzekeraars tot nu toe amper bereid aanvragen voor AOV’s van mensen met hiv te honoreren. Omdat dat niet past bij hun maatschappelijke ambitie om zoveel mogelijk mensen die dat willen een verzekering te bieden, hebben zij met de Hiv Vereniging verkend of er nu wel relevante databronnen zijn. Dat lijkt het geval te zijn.

Brede onderzoeksgroep

Het onderzoeksinstituut Amsterdam Health and Technology Institute (ahti) en de Stichting Hiv Monitoring (SHM) gaan dit onderzoek uitvoeren. Ook de partijen die participeren in het Landelijk Dataregister, namelijk het UMCG, de Nederlandse Vereniging van Geneeskundig Adviseurs (GAV) in particuliere Verzekeringszaken en het Verbond zelf, leveren een bijdrage. Binnen het Landelijk Dataregister werken UMCG, GAV en Verbond samen om het evidence based inzicht te vergroten in factoren die van invloed zijn op arbeidsongeschiktheid onder zelfstandig ondernemers.

Meer inzicht kan hopelijk bijdragen aan een betere verzekerbaarheid van mensen met hiv. De uitkomsten van het onderzoek worden beschikbaar gesteld aan verzekeraars en ter publicatie aangeboden aan een wetenschappelijk tijdschrift.

Stop ongelijke behandeling

De Hiv Vereniging is verheugd over deze nieuwe fase in een langslepend dossier. Hiermee kan de ongelijke behandeling van mensen met hiv door verzekeraars worden uitgebannen. De huidige onmogelijkheid om bepaalde verzekeringen af te sluiten, draagt bij aan het stigma van mensen met hiv. 

Deze informatie is nuttig