Gezond blijven werken als je hiv hebt: neem zelf regie

Gepubliceerd: 13 januari 2023

Een goede balans tussen werken en tijd voor jezelf is voor iedereen belangrijk. Als je hiv hebt, komt het bewaken van die balans met specifieke uitdagingen. Probeer een prettige werkomgeving voor jezelf te creëren, en neem daarin voor zover mogelijk zelf de regie.

Werken houdt je actief

Werken gaat over veel meer dan het genereren van inkomen alleen. Het houdt je in beweging - sociaal en fysiek - geeft voldoening en stimuleert je jezelf te ontwikkelen. Mensen met hiv kunnen prima werken in elke functie en in welke sector dan ook. Hiv hoeft daarbij geen beperking op te leveren. De juiste balans vinden in je werk - en deze balans ook vast kunnen houden - is daarbij belangrijk.

Door medische ontwikkelingen en een steeds beter wordende hiv-zorg kunnen mensen met hiv net zo oud worden als anderen. De pensioengerechtelijke leeftijd wordt meer en meer gekoppeld aan de algemene levensverwachting. Dit betekent dat we allemaal langer en tot op hogere leeftijd moeten blijven doorwerken. De krapte op de arbeidsmarkt geeft velen steeds meer de kans een passende functie te vinden en te veranderen van werkgever. Maar als je gezond wil blijven werken, vraagt dit steeds om eigen regie en de juiste balans houden tussen werk en privé. Kortom, proactief zijn is belangrijk om je werk fysiek en psychisch vol te houden.

Eigen regie

Een goed inzicht in je werkzaamheden kan ertoe bijdragen om voor jezelf een prettige werkomgeving te krijgen. Het op een juiste manier organiseren van je werk is belangrijk. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het creëren van een goede werkomgeving, het aanpassen van werktijden of het werken met een aangepast werkschema. Onderken ook waar de knelpunten in je werk zitten. Pak dit tijdig op als je voelt dat je tegen je grenzen gaat aanlopen! Ga goed te rade bij jezelf wat jij denkt nodig te hebben om lekker aan het werk te zijn. Communiceer goed met je leidinggevende, Arbo- of bedrijfsarts wat je daarvoor nodig hebt. En kijk wat jullie samen kunnen doen aan voor jou goede werkomstandigheden - als jij optimaal kunt meedraaien in het bedrijf, is dat ook in het voordeel van je werkgever. Experimenteer dus samen, en onderzoek wat wel of niet goed werkt. Eigen regie en zeggenschap houden over je werk is belangrijk voor jouw welbevinden.

Let op je grenzen

Wisselende energie of soms onverklaarbare vermoeidheidsverschijnselen kunnen invloed hebben op je werk. Ook bijwerkingen van medicatie, niet open kunnen zijn over je hiv-status of een stressvolle werkomgeving kunnen je functioneren belemmeren. Al wil je graag, soms lukt het gewoon even niet meer. Voor sommigen is het dan lastig om het werk vol te blijven houden. Voor anderen is passend werk vinden niet haalbaar. Al deze situaties zijn herkenbaar voor mensen met hiv. Kijk dan vooral goed welke mogelijkheden er zijn om je werk of je werkomgeving te verbeteren. Misschien kan dit niet direct, maar wel bijvoorbeeld stap voor stap. Schroom niet om hierbij hulp van anderen in te roepen, zoals van je bedrijfsarts of leidinggevende.

Zorg voor jezelf

Een belangrijke reden om te werken en om door te blijven werken is het hebben van een zelfstandig inkomen. Wees proactief en alert en zorg er zelf voor dat je kunt blijven werken in voor jouw prettige werkomstandigheden. Gezond blijven werken tot aan je pensioen. Dat willen we toch allemaal!

Tips voor werkenden

 • Vraag ondersteuning en advies op je werk en daarbuiten. Vraag zorg- en hulpverleners je te ondersteunen om zo goed en gezond mogelijk te kunnen blijven werken.
 • Leer een leven lang. Houd rekening met veranderende omstandigheden en speel hierop in door opleiding, oefenen van ander werk voor als het huidige werk niet meer kan.
 • Wees functioneel open over hiv op je werk, bijvoorbeeld in gesprek met je Arbo- of bedrijfsarts, door te bespreken wat al dan niet de gevolgen voor je werkzaamheden kunnen zijn
 • Verruim het aanbod als je zelfstandig werkt, voor het geval je je oorspronkelijke diensten of producten niet goed meer kunt leveren.
 • Lees meer over In balans aan het werk

Tips voor werkgevers, leidinggevenden en Arbodiensten

 • Maak werken met een chronische aandoening bespreekbaar op de werkvloer en biedt ondersteuning.
 • Zorg voor goede samenwerking tussen Arbo- en zorgprofessionals bij het aan het werk houden van je werknemers.
 • Maak bij takenpakketten gebruik van kennis, vaardigheden en inzicht van je werknemers, zodat zij het werk aankunnen, ervan leren en het hun gezondheid en inzetbaarheid ondersteunt.
 • Organiseer praktische informatie: wat betekent het hebben van een aandoening voor het werk.
 • Stem af met belangenorganisaties zoals Hiv Vereniging voor up-to-date informatie en ondersteuning.
 • Lees meer over omgaan met hiv op het werk.
Deze informatie is nuttig