Gezond aan het werk blijven met hiv loont!

Gepubliceerd: 06 augustus 2019

Iedereen kent de uitdrukking 'werken is gezond'. Werken houd je in beweging, het geeft je voldoening en zorgt voor sociale contacten. Eigen regie is belangrijk voor een goede balans op je werk. Probeer een zo prettig mogelijke werkomgeving voor jezelf te creëren. Belangrijk voor nu en voor later.

Werken houd je actief

Mensen met hiv kunnen prima werken in elke functie en in welke sector dan ook. Hiv hoeft daarbij geen beperking op te leveren. De juiste balans vinden in je werk en deze balans dan ook vast kunnen houden zijn belangrijke aandachtspunten. Door medische ontwikkelingen en een steeds beter wordende hiv-zorg kunnen mensen met hiv net zo oud worden als anderen. De pensioengerechtelijke leeftijd wordt meer en meer gekoppeld aan de algemene levensverwachting. Dit betekent dat we allemaal langer en tot op hogere leeftijd moeten blijven doorwerken. De krapte op de arbeidsmarkt geeft velen steeds meer de kans een passende functie te vinden en te veranderen van werkgever. Werken kan leuk en zinvol zijn. Maar als je gezond wil blijven werken vraagt dit steeds om eigen regie en de juiste balans houden tussen werk en privé. Kortom, proactief zijn is belangrijk om je werk fysiek en psychisch vol te houden.

Eigen regie

Een goed inzicht in je werkzaamheden kan ertoe bijdragen om voor jezelf een prettige werkomgeving te krijgen. Het op een juiste manier organiseren van je werk is belangrijk. Het creëren van een goede werkomgeving, het aanpassen van werktijden en het werken met aangepast werkschema. Onderken ook waar de knelpunten in je werk zitten. Pak dit tijdig op als je voelt dat je tegen je grenzen gaat oplopen! Ga goed te rade bij jezelf wat jij denkt nodig te hebben om lekker aan het werk te zijn. En communiceer goed met je leidinggevende, Arbo of bedrijfsarts wat je daarvoor nodig hebt. En kijk wat jullie samen kunnen doen aan voor jou goede werkomstandigheden. Ga samen experimenteren wat wel of niet goed werkt. Eigen regie en zeggenschap houden over je werk is belangrijk voor jouw welbevinden.

Let op je grenzen

Wisselende energie of soms onverklaarbare vermoeidheidsverschijnselen kunnen invloed hebben op je werk.
Ook bijwerkingen van medicatie, niet open kunnen zijn over je hiv-status of een stressvolle werkomgeving kunnen je functioneren belemmeren. Al wil je graag, soms lukt het gewoon even niet meer. Voor sommigen is het dan lastig om het werk vol te blijven houden. Voor anderen is passend werk vinden niet haalbaar. Al deze situaties zijn herkenbaar voor mensen met hiv. Kijk dan vooral goed welke mogelijkheden er kunnen zijn om je werk of je werkomgeving te verbeteren. Misschien kan dit niet direct, maar wel bijvoorbeeld stap voor stap. Schroom niet om hierbij hulp van anderen in te roepen, zoals bijvoorbeeld van je bedrijfsarts of leidinggevende.

Zorg voor jezelf

Een belangrijke reden om te werken en om door te blijven werken is om zelfstandig inkomen te hebben. Wees proactief en alert en zorg er zelf voor dat je kunt blijven werken in voor jouw prettige werkomstandigheden. Gezond blijven werken tot aan je pensioen. Dat willen we toch allemaal!

Tips voor werkenden

 • Vraag ondersteuning en advies op je werk en daarbuiten. Vraag zorg- en hulpverleners je te ondersteunen om zo goed en gezond mogelijk te kunnen blijven werken.
 • Leer een leven lang. Houd rekening met veranderende omstandigheden en speel hierop in door opleiding, oefenen van ander werk voor als het huidige werk niet meer kan.
 • Wees functioneel open over hiv op je werk, bijvoorbeeld in gesprek met je Arbo of bedrijfsarts, door te bespreken wat al dan niet de gevolgen voor je werkzaamheden kunnen zijn
 • Verruim het aanbod als je zelfstandig werkt, voor het geval je je oorspronkelijke diensten of producten niet goed meer kunt leveren.
 • Lees meer over goed en gezond werken.

Tips voor werkgevers, leidinggevenden en Arbo diensten

 • Maak werken met een chronische aandoening bespreekbaar op de werkvloer en biedt ondersteuning.
 • Zorg voor goede samenwerking tussen Arbo- en zorgprofessionals bij het aan het werk houden van je werknemers
 • Maak bij takenpakketten gebruik van kennis, vaardigheden en inzicht van je werknemers, zodat zij het werk aankunnen, ervan leren en het hun gezondheid en inzetbaarheid ondersteunt.
 • Organiseer praktische informatie: wat betekent het hebben van een aandoening voor het werk.
 • Stem af met belangenorganisaties zoals Hiv Vereniging voor up-to-date informatie en ondersteuning.
 • Lees meer over omgaan met hiv op het werk.
Deze informatie is nuttig