Mensen met hiv hebben een ongelijke kans op arbeidsongeschiktheidsverzekering: met spoed meer onderzoek nodig

Gepubliceerd: 21 december 2022

Het College voor de Rechten van de Mens (CRM) heeft geoordeeld dat een bedrijf een gerechtvaardigd indirect onderscheid heeft gemaakt bij het afwijzen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor een man met hiv en deze man niet heeft gediscrimineerd. De Hiv Vereniging is teleurgesteld in het oordeel, maar ondersteunt van harte de aanbeveling van het College bij dit oordeel dat er met spoed meer onderzoek nodig is om de ongelijke behandeling van mensen met hiv door verzekeraars uit te bannen. De onmogelijkheid om bepaalde verzekeringen af te sluiten draagt bij aan het stigma van mensen met hiv.

Achtergrond
De man had een klacht ingediend bij het CRM dat hij in strijd met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte is gediscrimineerd. Een verzekeringsmaatschappij had zijn aanvraag voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgewezen omdat hij hiv-positief is. Daarnaast klaagde hij erover dat de verzekeraar geen aanvullende medische informatie had opgevraagd, waaruit zou blijken dat de medische situatie van de man al jaren stabiel is en hij geen gezondheidsklachten heeft. Tijdens de zitting van het CRM op 19 oktober 2022 kregen beide partijen gelegenheid hun kant van het verhaal toe te lichten.

Onderscheid gerechtvaardigd
Op 13 december 2022 heeft het CRM geoordeeld dat er een gerechtvaardigd indirect onderscheid is gemaakt en dat het bedrijf de man niet heeft gediscrimineerd. Het CRM concludeert dat de man is afgewezen, omdat sprake is van een te hoog (medisch) risico op arbeidsongeschiktheid. Dit hangt samen met het feit dat hij hiv heeft. Omdat het bedrijf dit als criterium hanteert, maakt het bedrijf indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte. Mensen met een handicap of chronische ziekte zullen door het hanteren van dit criterium worden getroffen en bij hen zal relatief vaker een negatief medisch advies worden gegeven.

Indirect onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte is niet verboden wanneer hiervoor een goede reden bestaat. Het CRM komt tot de conclusie dat er in dit geval geen goede alternatieven zijn waarmee het doel (de verzekering voor veel mensen toegankelijk en betaalbaar houden) kan worden bereikt, die tot minder onderscheid zouden leiden. Daarom is het onderscheid gerechtvaardigd en heeft het bedrijf de man niet gediscrimineerd.

Datatekort
Het CRM geeft aan dat er op dit moment nog te weinig data beschikbaar zijn over het risico op arbeidsongeschiktheid bij hiv om duidelijke conclusies over het risico te kunnen trekken. Dit omdat hiv relatief niet zo vaak voorkomt. Als er voldoende data beschikbaar zijn over het risico kan, onder bepaalde voorwaarden, eventueel wel een AOV worden aangeboden aan mensen met hiv.

Met spoed meer onderzoek
Het is belangrijk dat het CRM benadrukt dat de onmogelijkheid om bepaalde verzekeringen af te sluiten bijdraagt aan het stigma van mensen met hiv. De Hiv Verenging ondersteunt daarom van harte de aanbeveling van het CRM dat er vaart gezet wordt achter meer onderzoek om ongelijke behandeling van mensen met hiv uit te bannen. We sluiten ons aan bij de oproep van CRM aan het desbetreffende bedrijf en haar collega-verzekeraars dit onderzoek met spoed voort te zetten en waar nodig te investeren in nader onderzoek. Of te investeren in verdere data-analyse om zo bij te dragen aan het stoppen van de nu nog bestaande ongelijke behandeling van mensen met hiv.

Werkgroep
Het CRM verwijst hierbij ook naar de werkgroep die binnen de verzekeringsbranche zelf recent is opgericht door het Verbond van Verzekeraars. Hierin zitten o.a. medisch adviseurs, die bezig zijn met onderzoek naar en verzamelen van data over het arbeidsongeschiktheidsrisico van mensen met hiv. De Hiv Vereniging neemt deel aan deze werkgroep en kan hierdoor goed de voortgang op dit dossier bewaken.

Hoe nu verder?
We blijven erop aandringen dat verzekeraars proactief op zoek gaan naar actuele cijfers en gegevens om hun acceptatiebeleid aan te passen. Dit is het moment om, met de aanbeveling van het CRM in het achterhoofd, door te pakken en actuele kennis met elkaar te delen binnen de werkgroep van het Verbond van Verzekeraars. Het is een belangrijke stap richting een ruimer acceptatiebeleid voor mensen met hiv die een AOV willen afsluiten.
Een volgend overleg staat gepland voor eind januari 2023.

Deze informatie is nuttig