Geld terug van de Belastingdienst? Het kan nog steeds!

Gepubliceerd: 08 februari 2022

Leven met hiv kan extra kosten met zich mee brengen. Denk aan reiskosten naar je hiv-behandelcentrum, de apotheek en huisarts. Of kosten die je hebt gemaakt voor fysiotherapie of niet vergoede tandarts- en mondzorgkosten. Of vitamines en een speciaal dieet. Let goed op welke kosten je wel kunt opvoeren bij je aangifte en welke kosten voor eigen rekening zijn.

Check ingevulde gegevens

De Belastingdienst heeft allerlei gegevens al voor je ingevuld. Ook gegevens over je loon, uitkering of pensioen. Vergelijk deze goed met je jaaropgave voor de inkomstenbelasting 2021. Je kunt ze zo nodig aanpassen of aanvullen.

Niet aftrekbaar

Gemaakte kosten in 2021 die je vergoed hebt gekregen (of vergoed had kunnen krijgen) kun je niet opvoeren. Dit geldt ook voor kosten voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen die in het basispakket van je zorgverzekering zitten, of die door de gemeente verstrekt worden of waar je een indicatie voor hebt. Alsmede je zorgpremie of kosten die voor eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in de basisverzekering.

Welke kosten kun je wel opvoeren

Alleen kosten die je in 2021 hebt gemaakt. Denk aan kosten van huisarts, tandarts of specialist. Voorgeschreven medicijnen, acupunctuur, homeopathie of gemaakte reiskosten naar ziekenhuis, arts of apotheek. Ook dieetkosten, maar alleen als het dieet is voorgeschreven door een arts of diëtist en het dieet vermeld staat in de Dieetlijst 2021 van de Belastingdienst. Maar ook bijvoorbeeld extra uitgaven voor kleding en beddengoed, indien deze direct verband houden met (de behandeling van) hiv.

Onder Uitgaven vink je het onderdeel Zorgkosten aan. Dan krijgt je een lijstje te zien met de verschillende onderdelen. Maak voor elk van de onderdelen een overzicht van de kosten die je in 2021 hebt gemaakt. Trek de vergoedingen af die je hiervoor eventueel hebt ontvangen. Let goed op alle voorwaarden.

Inkomensafhankelijke drempel

Alleen als je in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag je de kosten boven de drempel opvoeren. De drempel is afhankelijk van je inkomen. De online aangifte berekent jouw drempel automatisch, op basis van de gegevens die je eerder hebt ingevuld.

Voordeel ook bij laag of geen inkomen

Als je niet of nauwelijks belasting hoeft te betalen kun je toch belastinggeld terugkrijgen als je de uitgaven voor extra zorgkosten hebt opgevoerd in je aangifte. Misschien heb je dan recht op heffingskortingen. Dit zijn kortingen op de belasting afhankelijk van je persoonlijke situatie. Als je zorgkosten opvoert bij je aangifte, hoor je van de Belastingdienst of dit ook voor jou geldt.

Dubbel voordeel

Aangifte doen loont vaak dubbel. Je kan namelijk niet alleen belastinggeld terugkrijgen. Maar door de aftrek wordt ook je inkomen voor de berekening van eigen bijdragen voor zorg, hulp of voorzieningen lager. Daardoor gaan ook de eigen bijdragen naar beneden. En mogelijk krijg je ook meer zorgtoeslag of huurtoeslag.

Maak zo nodig bezwaar

Gaat de Belastingdienst niet akkoord met je aangifte? Of is je aangifte door de Belastingdienst bijgesteld, zonder dat je begrijpt waarom of om een reden waar je het beslist niet mee eens bent? Maak dan binnen zes weken bezwaar. Op de aangifte staat hoe je dat moet doen.

Belastingvoordeel komt niet vanzelf naar je toe. Bereid je aangifte dus goed voor en vraag desnoods hulp bij de belastingwinkel, gemeente of wijkcentrum. Laat geen geld liggen!

Een paar handige tips

  • Aangifte doen kan tot 1 mei 2022. Lukt dat niet, vraag dan uitstel aan tot 1 september. Dat kan via de gratis Belastingtelefoon 0800-0543 of lees hier meer.
  • Meer informatie over welke kosten je kunt opvoeren bij hiv en welke inkomensafhankelijke drempels er gelden lees je op positief-over-geldzaken.nl
  • Een handige stappenplan hoe je aangifte in te vullen, en informatie over belastingvoordelen voor mensen met een chronische aandoening lees je op meerkosten.nl
Deze informatie is nuttig