Nieuwe wetgeving ook van invloed op hiv-behandeling

Gepubliceerd: 21 januari 2020

De informatieplicht in de zorg is per 1 januari 2020 vervangen door samen beslissen. Je hiv-behandelaar en hiv-consulent moeten jou gedurende je behandeling alle relevante informatie en keuzemogelijkheden voorleggen en bespreken. Hierdoor kun je steeds goed geïnformeerd keuzes maken welke voor jou bij jouw behandeling van belang zijn. Maar hoe zit het nou precies?

Update februari 2021: Op 'begineengoedgesprek.nl' benadrukt Ronald Brands, onze belangenbehartiger Maatschappelijke en juridische zaken, nogmaals dat organisaties van patiënten en artsen ervoor moeten zorgen dat 'samen beslissen' betekenis krijgt in de praktijk. Het is niet voor niets verankerd in de wet. 

Toestemming

Je hiv-behandelaar gaat bij de start van de hiv-behandeling een behandelrelatie met jou aan. Een goede behandelrelatie legt de basis voor de best mogelijke behandeling die goed bij jou aansluit. De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het juridisch kader voor deze relatie en benoemt de rechten en plichten voor de behandelaar en voor jou. Het uitgangspunt is dat je toestemming moet geven voor de behandeling die de hiv-behandelaar met je heeft besproken en waarvan jij ook begrijpt wat deze precies inhoudt. Dit noemen ze een ‘informed consent’.

Samen beslissen

Het ‘samen beslissen’ wordt een vast onderdeel van het consult met je behandelaar. Dit geldt ook voor jouw gesprekken met je hiv-consulent. Zo bekijken jullie samen tijdens deze consulten wat de beste behandeloptie is voor jou.

Continu proces

Je moet door de tijd heen geïnformeerd (blijven) worden over het verloop van je behandeling, over mogelijke bijwerkingen van je medicatie en over medische ontwikkelingen. Maar ook bijvoorbeeld over behandelopties door collega-behandelaren in andere hiv-behandelcentra. Dit alles schept voor jou ook de mogelijkheid om terug te komen op een eerdere beslissing over de aanpak bij jouw behandeling. En het geeft ruimte voor het bespreken van twijfels en het vragen om een second opinion.

Meer betrokken

De wetswijziging is 1 januari 2020 ingegaan en is een goede ontwikkeling voor mensen met hiv. Je gaat goed geïnformeerd het hiv-behandeltraject in. En tijdens de behandeling blijf je actief in gesprek met je behandelaar en hiv-consulent, zodat een zorgvuldig met elkaar afgestemde behandeling gegarandeerd wordt. Goed ook omdat nieuwe inzichten rondom de behandeling en mogelijke genezing van hiv, een nieuw perspectief kunnen bieden op jouw behandeling!

 

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Op weg naar samen beslissen in de hiv-zorg

Lees meer: >