Scheve schaats van Gerechtshof bij veroordeling tot schadevergoeding bij bijtincident met hiv

Gepubliceerd: 18 december 2018

Het Gerechtshof van Arnhem / Leeuwarden oordeelt vrijspraak van een ten laste gelegde poging tot zware mishandeling na een beet in een vinger door een verdachte met hiv. Het Hof gaat echter grof de fout in als verdachte vervolgens wel wordt veroordeeld tot het vergoeden van immaterieel geleden schade, omdat de beet als ingrijpend in het persoonlijk en beroepsmatig functioneren kan worden gezien.

Het Hof geeft terecht aan dat de medische wetenschap leert dat de kans op overdacht van hiv door middel van een beet, hoe pijnlijk en onaangenaam ook, verwaarloosbaar is. Helemaal als men onder medisch toezicht staat, virus remmende middelen gebruikt en er geen sprake is geweest van bloed-bloedcontact. Er is dan geen sprake van een aanmerkelijke kans op overdracht van hiv. Gelet op alle medische ontwikkelingen, richtlijnen en protocollen heeft het Hof dan ook echt geen andere beslissing kunnen nemen.

Wel gaat het Gerechtshof goed de fout in als de verdachte wordt veroordeeld tot het vergoeden van immaterieel geleden schade door betrokken agente. En met name door hun onderbouwing. Namelijk dat een onverhoeds bijtincident door iemand met hiv als ingrijpend in het persoonlijke en beroepsmatig functioneren aangemerkt dient te worden. Dit staat echter haaks op de vrijspraak in deze zaak. De grote onrust is ontstaan door reacties en houding van de betrokken Medische dienst bij hun contact met de agente. Zij zouden moeten opdraaien voor de genoemde schade bij haar.

De onrust en emotionele gevolgen bij de agente hadden namelijk voorkomen kunnen worden als de Medisch dienst bij deze zaak zich op voorhand goed hadden laten informeren over de huidige medische stand van zaken bij een bijtincident en hiv. Deze dienst had direct de kwestie conform de huidige richtlijnen en protocollen helder en kordaat moeten afhandelen. De betrokken agente was dan een hoop ellende bespaard gebleven. Het is dan ook onterecht dat de verdachte in deze zaak de schadevergoeding moet betalen. De Medische dienst heeft duidelijk steken laten vallen.  

Deze zaak toont maar weer aan dat hiv door onwetendheid en door misverstanden nog steeds gecriminaliseerd wordt. Het is van groot belang dat de rechtspraak, het openbaar ministerie, de advocatuur , maar zeker ook medische diensten goed op de hoogte moeten zijn van de feiten over hiv. Mensen met hiv mogen hiervan niet de dupe worden en ten onrechte veroordeeld worden. Kortom, voer voor verder overleg met betrokken instanties en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. 

Lees meer:

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:9024&showbutton=true&keyword=ECLI%3a+NL%3a+GHARL%3a+2018%3a+9024

https://www.hivvereniging.nl/n-is-n/actueel/790-criminalisering-van-hiv?highlight=WyJjcmltaW5hbGlzZXJpbmciXQ==

https://www.hivvereniging.nl/blog/medische-nieuws/871-kans-op-overdracht-van-hiv-door-een-bijtincident-verwaarloosbaar

 

Deze informatie is nuttig