Inzet van tolk als basisvoorziening bij hiv-zorg

Gepubliceerd: 08 oktober 2018

Onvoldoende kennis van de Nederlandse taal kan goede hiv-zorg in de weg staan. Zeker bij privacy gevoelige thema’s, bij het opstellen van een behandelplan of bij het bespreken van seksuele gezondheid. Het meenemen van een goede buur, een verre vriend of een vage kennis is niet altijd handig en kan belemmerend werken bij de communicatie met je arts. Het inzetten van een professionele tolk is belangrijke als het gaat om gezondheidszorg. De financiering hiervan staat al jaren onder druk. Het wordt tijd dat het inzetten van een tolk als basisvoorziening wordt gezien.

De Nederlandse maatschappij verandert razendsnel en het aantal anderstaligen in Nederland neemt rap toe. In de spreekkamer kan een taalbarrière in de weg staan bij het krijgen van de juiste zorg. Uit de praktijk is bekend dat gebrekkige communicatie door taalproblemen regelmatig voorkomt in de spreekkamer.

Adequate zorg is belangrijk

Een zorgverlener wordt geacht zorg te bieden conform professionele richtlijnen en standaarden. Als patiënt heb je hier recht op. Een zorgverlener die te maken heeft met een anderstalige patiënt schat in of de taalbarrière het verlenen van adequate zorg in de weg staat. Volgens de huidige kwaliteitsnorm kan een tolk worden ingeschakeld om tot een effectieve communicatie te komen. En men schat in of dit een professionele tolk moet zijn. De financiering hiervoor is niet goed geregeld. Vaak wordt dan afgezien om een tolk in te zetten wat kan leiden tot inadequate zorg.

Professionele tolk moet basisvoorziening worden

De Hiv Vereniging gaat samen met andere partijen de krachten bundelen om te bekijken wat er gedaan kan worden om dit hiaat  in de zorg aan te pakken. Tijdens een eerste overleg eind september hierover, met onder meer Pharos (het expertisecentrum gezondheidsverschillen), de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering  der Geneeskunst (KNMG) zijn de mogelijkheden besproken hoe de tolkvergoeding gefinancierd te krijgen. Er is nog geen concrete oplossing, maar we hopen met elkaar een stevige stap voorwaarts te kunnen maken. In ieder geval wordt half oktober 2018 een gezamenlijke brief gestuurd naar de Vaste Kamercommissie VWS om tijdens het komende begrotingsdebat met de bewindslieden van VWS het belang van tolken in de zorg onder de aandacht te brengen. Het doel is duidelijk: het inzetten van een professionele tolk moet een basisvoorziening worden.

Update 11/10/2018: De gezamenlijke brief die half oktober 2018 verstuurd zou worden naar de Tweede Kamer lijkt op dit moment niet de aangewezen weg om dit probleem aan te kaarten. De Hiv Vereniging pleit nog steeds voor financiering van een professionele tolk en hoopt samen met de betrokken partijen de beste opties daarvoor te vinden. 

Deze informatie is nuttig