Mogen er nog gezondheidsvragen voor een uitvaartverzekering gesteld worden?

Ja. Bij de aanvraag voor een uitvaartverzekeringen stellen de meeste verzekeraars nog gezondheidsvragen. Ondanks alle medische ontwikkelingen. Bij het invullen van de gezondheidsverklaring gaat het dan vaak in de trant van “lijdt de verzekerde aan een ziekte, aandoening of gebrek, gebruikt verzekerde medicijnen, bent u seropositief, bent u hiv positief etc.” De aanvrager moet de medische vragen op basis van zijn of haar medische situatie en medicijngebruik naar waarheid invullen.

Alleen selectie op grond van individuele medische situatie
Verzekeraars mogen mensen met hiv niet bij voorbaat uitsluiten omdat men hiv-positief is. Maar wel op basis van hun individuele medische situatie. Een verzekeraar mag wettelijk gezien indirect onderscheid maken op basis van een medische aandoening, maar alleen als er een goede reden is.

Niet tevreden over een niet-acceptatie?
Een afwijzing door een verzekeraar, welke niet zorgvuldig is onderbouwd is op basis van de individuele medische situatie van een aanvrager, kan men  voorleggen aan het College voor de Rechten van de Mens (CVRM). Deze toetst of er een verboden onderscheid is gemaakt op grond van handicap of chronische aandoening. Een klacht voorleggen aan het CVRM kan hier.

Overzicht van gestelde gezondheidsvragen per uitvaartverzekeraar

Hier vind je een overzicht van alle verzekeraars en de gezondheidsvragen die zij stellen. 

Tip:
PC Hooft Verzekeringen hanteert geen gezondheidsvragen. In plaats daarvan is de verzekerde gedurende de eerste 2 jaren niet verzekerd (dit zijn de zogenaamde 2 wachtjaren of carenz jaren). Kijk voor de voorwaarden op hun website

Achtergrondinformatie

Het College voor de Rechten van de Mens (CVRM) stelt in 2017 vast dat een verzekeraar een aanvrager van een verzekering met een chronische aandoening niet discrimineerde door een medische opslag toe te passen op een premie voor een levensverzekering gebaseerd op de individuele medische situatie van deze aanvrager. Lees hier het oordeel.

Mogelijke gevolgen voor mensen met hiv:
Dit Oordeel van het CVRM zou kunnen betekenen dat bij een aanvraag voor een uitvaartverzekering mensen met hiv niet bij voorbaat mogen worden afgewezen, maar dat op basis de individuele medische situatie een medische opslag toelaatbaar is.

Actie
De Hiv Vereniging pleit voor het afschaffen van de strenge gezondheidsvragen bij het afsluiten van een uitvaartverzekering. Gezien alle medische ontwikkelingen hebben mensen met hiv een vergelijkbare levensverwachting als de gemiddelde Nederlander.

Deze informatie is nuttig