Onze voorlichters vertellen graag hun verhaal

Kennis over hiv breekt stigma en vooroordelen af. De Hiv Vereniging verzorgt daarom jaarlijks tientallen voorlichtingen door het hele land: op middelbare scholen, bij zorginstanties, hogere onderwijsinstellingen en universiteiten, farmaceuten, enzovoorts.

“Een persoonlijk verhaal, iemand aan wie je vragen kunt stellen, daar gaat zoveel kracht vanuit.”

Kun jij je inleven in iemand met hiv? We staan er bij de Hiv Vereniging regelmatig van te kijken hoeveel onwetendheid en vooroordelen er nog bestaan rondom hiv. Vaak ook op plekken waar je het niet zou verwachten, zoals onder zorgprofessionals, maar ook op de werkplek en in educatieve omgevingen. Verouderde informatie en beelden houden angst en stigma onnodig in stand.

Eén van de meest effectieve manieren om dit te doorbreken is met voorlichting: een persoonlijk verhaal en de mogelijkheid om face to face vragen te stellen. De bijzondere reacties die onze voorlichters krijgen bij nagenoeg elke sessie, bevestigen de kracht van deze werkwijze.

Over onze voorlichters

 • Onze voorlichtingen worden gegeven door specifiek getrainde vrijwilligers, een pool van enkele tientallen personen met heel uiteenlopende achtergronden.
 • Zij presenteren hun persoonlijke verhaal en vertellen wat hiv hebben voor hen betekent.
 • Ze maken gebruik van verschillende interactieve werkvormen om informatie over te dragen.
 • Onze voorlichters zijn op de hoogte van actuele en medische ontwikkelingen op het gebied van hiv.
 • In het voortgezet onderwijs en op mbo’s kunnen we de leermodule Positief in beeld aanbieden, waarbij leerlingen gedurende enkele weken met het onderwerp hiv aan de slag gaan.
 • De voorlichters weten hoe ze moeten omgaan met lastige groepen en stigmatiserende opmerkingen. Kom maar op: juist daar is de winst te behalen.

Zorgprofessionals, scholen, opleidingen: vraag een voorlichting aan

Wij bieden voorlichting zoveel mogelijk op maat aan, en voor heel gevarieerde groepen. Van een bijscholing voor ziekenhuiszorgmedewerkers tot een collegezaal met 400 studenten.

 • Afhankelijk van de aanvraag en beschikbaarheid, wordt een voorlichting gegeven door tenminste twee, soms drie of vier voorlichters.
 • We zoeken daarbij steeds naar een zo goed mogelijke en diverse match, waardoor een breed beeld ontstaat over wat hiv in Nederland is.
 • De kosten zijn € 100,- per voorlichting (= 1 lesuur), ongeacht het aantal voorlichters, exclusief reiskosten. Dit is conform de norm zoals vastgesteld door de Patiëntenfederatie Nederland. Bij een reeks bijeenkomsten of een andersoortig project wordt in overleg een prijs overeengekomen.

Geïnteresseerd? Neem contact op met het Servicepunt van de Hiv Vereniging om specifieke wensen te bespreken: 020 - 689 25 77 op ma - di – do van 14.00 - 22.00 uur. Mailen kan ook: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Of benader ons via WhatsApp: 06 - 4599 4219

Goed dat u dit doet!

Enkele reacties uit de evaluatieformulieren van onze voorlichters:

 • “Goed om te weten dat we bij patiënten met hiv niet meer superbeschermd te werk hoeven te gaan.”
 • “Heel duidelijke informatie, en heel fijn om ook persoonlijke verhalen te horen en te leren hoe je er als buitenstaander mee om kan gaan.”
 • “Mooi hoe open de voorlichters waren met hun verhaal, wat hiv hebben met hen deed en hoe hun partners ermee omgingen.”
 • “Heel veel dingen wist ik nog niet. Bijvoorbeeld dat je hiv niet meer kan overdragen als je elke dag je medicatie trouw slikt.”

Zelf voorlichting geven?

Hoe meer verhalen, hoe diverser ons aanbod. Wij zijn altijd op zoek naar mensen met hiv die bereid zijn om met anderen hun verhaal te delen. Kom jij goed uit je woorden als je voor een groep staat? Lijkt het je leuk om samen met andere voorlichters stigma over hiv beetje bij beetje te ontmantelen en bij te dragen aan een beter begrip over hiv en leven met hiv? Neem dan contact op met het Servicepunt van de Hiv Vereniging, we horen graag van je!

This information is useful