Jaarverslag 2021 - regio Oost-Nederland

Published: 21 June 2022

De Hiv Vereniging maakt elk jaar een jaarverslag over het afgelopen jaar. In dit jaarverslag zitten ook bijdrages van de regio’s en groepen van de Hiv Vereniging. In dit blog lees je het verslag over 2021 van de regio Oost-Nederland. Het volledige jaarverslag van 2021 vind je hier.

Het hele jaar 2021 stond in het teken van Corona en daarmee gepaard gaande maatregelen en beperkingen. De Regio Oost-Nederland had oorspronkelijk het plan weer enkele “dagjes” te organiseren, maar heeft van dit voornemen af moeten zien als gevolg van de maatregelen die door de regering werden getroffen. Het planning van het gehele voorjaar is daarmee komen te vervallen.

oost nederland eefde

In augustus heeft de enige gezamenlijke fysieke bijeenkomst in Eefde plaatsgevonden. Een lichtpuntje in een verder somber jaar. Tijdens deze bijeenkomst hebben we een planning gemaakt voor het jaar 2022. Ondanks deze planning was de ontmoeting het hoogtepunt van het jaar.

“ …. zo fijn om elkaar weer live te zien en te spreken

In de zomer werden meerder maatregelen versoepelt en zijn we met elan en enthousiasme begonnen aan het organiseren van een Dagje Deventer dat op 20 november plaats zou moeten vinden in de bibliotheek in het centrum van Deventer. De medewerker van de bibliotheek die verantwoordelijk is voor de reserveringen heeft  de regio coördinator met enthousiasme ontvangen en heeft een rondleiding  gegeven door de vernieuwde bibliotheek in Deventer.

Helaas hebben covid-19 en de nieuwe strengere landelijke en regionale maatregelen ervoor gezorgd dat ook dit dagje moest worden geannuleerd. De teleurstelling was groot. Desondanks is er een mooie samenwerking tot stand gekomen waar wij in de toekomst terug kunnen grijpen. We verheugen ons nu al op een “Dagje Deventer” in de bibliotheek.

De regio Oost-Nederland heeft verder nog geprobeerd om enkele online bijeenkomsten te organiseren, maar de animo voor deze activiteiten was zeer gering. Bij een enkeling stuitte het zelfs op weerstand. Om deze reden hebben we hiervan afgezien.

Kort gezegd was 2021 een teleurstellend jaar voor de regio Oost-Nederland. De groep vrijwilligers kijkt echter met vertrouwen naar de toekomst en hoopt elkaar in 2022 weer fysiek te kunnen zien om weer nieuwe activiteiten te kunnen ontplooien.

Wil jij je inzetten als vrijwilliger voor de Hiv Vereniging of heb je vragen over leven met hiv? Neem dan contact op met het Servicepunt. Het Servicepunt is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag van 14.00 - 22.00 uur op 020 - 689 25 77 of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

This information is useful