Ook in 2020 ontmoetingsmogelijkheden in Oost-Nederland

Published: 25 February 2020

Regio Oost-Nederland bestrijkt een groot gebied, namelijk de provincies Flevoland, Overijssel en Gelderland, waar mensen met hiv zeer verspreid wonen en zich vaak geïsoleerd voelen. Door op verschillende locaties bijeenkomsten te organiseren, in navolging op de eerste succesvolle bijeenkomst in Deventer in 2018 hoopt de regio mensen die de Randstad te ver weg vinden de mogelijkheid van onderling contact en empowerment te bieden.

zutphen gevels 300Eens per kwartaal willen we een ontmoetingsbijeenkomst realiseren in Zwolle, Deventer, Enschede of elders. Laagdrempelige ontmoetingen of een activiteit waarin kennisoverdracht of empowerment centraal staat. Mensen met hiv en hun naasten, met nadruk ook Positive Families (families waarin een van de leden hiv-positief is en waarvan er relatief veel in deze regio wonen) nodigen we uit om deel te nemen aan de activiteiten.

Contacten worden gelegd met verpleegkundig consulenten in de verschillende behandelcentra. Verder willen we gebruik maken van de verschillende vrijwilligers van de vereniging die in onze regio al actief zijn op het gebied van bijvoorbeeld peer-counseling, voorlichting, workshopreeks of voor Positive Families om te kijken of er nieuwe activiteiten te ontwikkelen zijn.

 

This information is useful