Oost-Nederland in 2018

Published: 14 May 2019

In 2018 is er veel vernaderd in het oosten van het land. Regio Gelderland is omgevormd tot regio Oost-Nederland nadat hiv-café Arnhem de deuren had gesloten. Een nieuwe groep vrijwilliges heeft in diverse steden interessante bijeenkomsten georganiseerd.

Café-avond in Arnhem

Jarenlang is het een maandelijks fenomeen geweest: hiv-café Arnhem, een vaste plek waar mensen met hiv en betrokkenen elkaar konden ontmoeten voor een gesprek en een drankje. Het hiv-café heeft uiteindelijk op 4 april na 27 jaar haar deuren gesloten. De behoefte aan het hiv-café was de laatste jaren behoorlijk teruggelopen en dat maakte de keuze noodzakelijk.

zwolle overview 250Ontmoetingen in de regio

Een nieuwe groep vrijwilligers bundelden hun krachten voor een brede laagdrempelige ontmoetings- of informatieactiviteit in Oost-Nederland, op wisselende locaties. Met als gevolg twee succesvolle ontmoetingsmiddagen.

Op 23 juni is een bijeenkomst georganiseerd in Deventer, op een fijne locatie, grotendeels buiten, waar 25 mensen op af zijn gekomen. Ook mensen die nog niet bekend waren met/bij de Hiv Vereniging. De voorzitter, zelf van oorsprong uit deze regio afkomstig, heette de groep van harte welkom en er werd een workshop n=n gegeven.

De volgende bijeenkomst was in Zwolle op 3 november. Deze activiteit had een meer informatief karakter en was opnieuw een succes, met zo’n 30 bezoekers. Ook waren twee leden van het behandelteam uit Zwolle aanwezig om een bijdrage le leveren aan het programma.

De volgende bijeenkomst staat gepland voor 30 maart 2019 in Enschede. Voorbereidingen hiervoor zijn in 2018 gestart.

This information is useful