Werkplan Regio Limburg 2022

Published: 29 November 2021

De Hiv Vereniging stelt elk jaar een werkplan op voor het komend jaar. In dit werkplan zitten ook bijdrages van de regio’s en groepen van de Hiv Vereniging, waarin ze hun plannen voor het komend jaar verkondigen. In dit blog vind je de plannen van de regio Limburg voor het jaar 2022. Het complete werkplan van 2022 vind je hier.

Mensen met hiv met elkaar in contact brengen

De geluiden van de bezoekers over de invulling van onze bijeenkomsten zijn positief. Dus daar gaan we mee door. 

Maandelijks een lunch op zaterdag
De maandelijkse lunch wordt door ongeveer 10-15 mensen per keer bezocht en bestaat vooral uit een vaste groep bezoekers, met af en toe een nieuwe bezoeker. Het werven van nieuwe bezoekers kan hopelijk weer en daarvoor zullen we zeker de mogelijkheden van nieuwe media onderzoeken. Zoals Instagram. We doen dit in overleg met het landelijk bureau, maar in eerste instantie via onze bestaande contactmogelijkheden, bijvoorbeeld via onze eigen Facebookpagina. Daarnaast is het zo dat wij in het verleden warme contacten hadden met onze Vlaamse en Duitse 'collega’s', in Nordrhein Westfalen en Belgisch Limburg. Die zijn eigenlijk helemaal stil gevallen en dat is jammer. Die willen we graag weer hernieuwen. 

Andere (informatieve) ontmoetingsmogelijkheden
Andere activiteiten die op de plannnig staan zijn een barbecue in de zomer en een kerstlunch aan het eind van het jaar. Opties zijn ook nog: een feestavond of een diner, al dan niet gekoppeld aan een kookworkshop die 1 van onze leden. Er was voor corona al eens sprake van. We hebben de keukens en dergelijke nog tot onze beschikking, dus zolang we dit pand kunnen gebruiken moeten we dat zeker doen.

Ook het bieden van informatie tijdens een reguliere lunch of andere bijeenkomst, bijvoorbeeld door mensen uit te nodigen die werken als behandelaar, wetenschapper etc., staat op het programma.

Wereld Aids Dag
We blijven uiteraard betrokken bij Wereld Aids Dag, hopende dat de activiteiten dit jaar wat meer kunnen zijn dan vorig jaar. Deze dag organiseren we in samenwerking met onze platformpartners. De voorbereidingen daarvan beginnen in september. 

Peer-counseling
Gericht op mensen met hiv zullen we peer-to-peer contact naar vermogen aanbieden. De persoonlijke gesprekken met een ander die leeft met hiv en de herkenning die dat brengt zorgt voor een positieve stimulans. Een waardevol aanbod waarvoor we intervisie en trainingen volgen bij de vereniging.

Hiv en stigma weer op de agenda krijgen in de regio Limburg

Samen met regionale partners zoals Buddyzorg Limburg, GGD Zuid Limburg, hiv-consulenten in Maastricht Universitair Medisch Centrum, Roze netwerk PVDA, Anti discriminatie voorziening, COC Limburg, Dienst kerk en Samenleving, Land van Gulick, Humanitas, Huis van de Zorg, Open Universiteit Heerlen en Universiteit Maastricht willen we het onderwerp stigma onder de aandacht brengen en houden. Een gelegenheid zoals Wereld Aids Dag is zo'n moment. 

Bekendheid in de regio

In het verlengde van hiv en stigma op de agenda houden, is het zichtbaar en vindbaar zijn binnen regio Limburg belangrijk. We willen graag een nieuwe flyer maken (in overleg met het landelijk bureau) voor alle huisartsen, ziekenhuizen, GGD’s etc in Limburg. Ook voor kantoren van zorgverzekeringen die een 'inloop adres' hebben en waar het geven van ondersteunende informatie belangrijk kan zijn. Gevraagd wordt de flyer op het prikbord te hangen. Tegelijk geven we aanvullende info over ons, specifiek voor de behandelaren, zodat zij ons in hun achterhoofd houden als er lotgenoten of anderen belang hebben bij contact. Het formaat van een flyer is ook makkelijk om mee te geven aan cliënten van zorgverleners.

Informatie delen

We blijven ook dit jaar informatie plaatsen op sociale media. Het beschikbaar stellen van informatie wordt gewaardeerd. Dat bleek uit de respons die we kregen op stukjes over hiv, de historie en ontwikkelingen op onze Facebookpagina. De respons kwam van mensen die we ook kennen als verbonden aan het hiv-veld, maar ook van mensen die bij ons, voor zichzelf, nieuwe dingen lezen. Zelfs onze bezoekers, toch ervaringsdeskundigen, lezen soms dingen die ze niet wisten. 

Actuele sociaal-maatschappelijke en medische kennis over hiv willen we bij regionale partners vergroten door voorlichting vanuit Hiv Vereniging te promoten. Tijdens de platformbijeenkomst van regionale partners en de netwerkborrel is daar aandacht voor.

Aandacht voor vrouwen, heteromannen en ouderen met hiv

Er zijn geluiden binnen de regio en behandelcentra dat er meer aandacht moet zijn voor vrouwen, heteromannen, ouderen met hiv. Er zijn mensen die naar activiteiten willen komen, maar toch rondlopen met het (stigmatiserend) beeld dat de Hiv Vereniging vooral een aangelegenheid van homomannen is. Door goed overleg met behandelcentra en aanbod van laagdrempelig contact proberen we dit beeld uit de wereld te helpen en contacten te leggen met lotgenoten. De huisarts, GGD, ziekenhuis zijn hiervoor een aanknopingspunt. Zo willen we ervoor zorgen dat we door het jaar heen onder de aandacht komen en niet alleen tijdens Wereld Aids Dag.

Contact, dat is het belangrijkste. Wat missen mensen, welke activiteiten kunnen we bijvoorbeeld specifiek voor vrouwen of heteromannen bedenken. Hoe kunnen we mensen bereiken. Het plaatsen van verhalen op onze websitepagina waarin vrouwen, heteromannen, ouderen en mensen van buitenlandse komaf zich herkennen is een mogelijkheid. We gaan sowieso dit jaar de inhoud van onze pagina vernieuwen en gaan daarin het idee van diverse, herkenbare verhalen meenemen. 

Corona en 2022

Tsja, wat de toekomst brengt… we zullen het zien.
Hoe dan ook, qua maatregelen, kunnen we putten uit de ervaring die we hebben opgedaan. Mondkapjes, anderhalve meter, routing, verantwoorde lunches, buitenruimte, binnenruimte met genoeg ventilatie en vooral ruimte, we hebben overal goed over nagedacht en kunnen onze aanpak zo weer uit de kast trekken. In welke mate en op welk moment dat dan ook nodig is.

Wij liften mee met de 'uitbater' van het pand waar we samenkomen. Daar komen vooral mensen over de vloer met een kwetsbare achtergrond en alles is dus sowieso goed geregeld. We kunnen ver gaan in het voldoen aan maatregelen, zelfs aan wat niet meetbaar is: opborrelende angsten bij deelnemers. Want ook met die factor moet je kunnen dealen. We staan voor een omgeving die veilig voelt en is.

Wil jij je inzetten als vrijwilliger voor regio Limburg of heb je vragen over leven met hiv? Neem dan contact op met het Servicepunt. Het Servicepunt is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag van 14.00 - 22.00 uur op 020 - 689 25 77 of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

 

This information is useful