Jaarverslag 2022 regio Haaglanden - Leiden e.o.

Published: 10 July 2023

Regio Haaglanden organiseerde  in 2022 elke twee weken een lunch op woensdag. Lees hierover en over meer zaken in het jaarverslag 2022 dat regiocoördinator Henk-Jan schreef.

Activiteiten
Lunch op woensdag
De lunch op woensdag kon dit jaar gelukkig weer fysiek georganiseerd worden. Na een (laatste) online lunch in januari, konden we vanaf begin februari weer terecht in het COC Café in Den Haag. Met een frequentie van één lunch per twee weken zijn er in totaal 24 lunches georganiseerd, waarvan dus één online. Bij de lunches waren gemiddeld 6 personen aanwezig, wat het totaal brengt op 140 geserveerde lunches.

Het grootste gedeelte van de bezoekers waren regelmatig terugkerende gasten, vooral long term survivors, die ook in voorgaande jaren de lunches al bezochten. Daarnaast hebben we ook een aantal nieuwkomers mogen verwelkomen.Het bezoekersaantal is helaas niet teruggekomen op het niveau van voor corona. Deel is dit het gevolg van het vertrek van de vorige organisator. Zij had een (langdurige) persoonlijke band met een groot aantal bezoekers die hen ook naar de lunches brachten. Daarnaast lijkt de toegevoegde waarde van de lunches voor de deelnemers te zijn afgenomen, mede omdat tijdens de corona de groeps-contacten zijn vervangen door individuele contacten.

Overige activiteiten
De ontwikkeling van overige activiteiten is niet van de grond gekomen. Deels door tijdgebrek en deels omdat het helaas niet gelukt is meer mensen in de regio te mobiliseren om deze activiteiten (mede) te organiseren.

Wel is er in de communicatie rondom en tijdens de lunch regelmatig aandacht geweest voor landelijke activiteiten voor de doelgroep (zoals de Share the Power en The Power of Love). Helaas hebben we ook tijdens deze activiteiten weinig Haagse bezoekers mogen verwelkomen.

Gezonde Seks Netwerk Den Haag
In het Gezonde Seks Netwerk kwamen al jaren organisaties samen die zich onder andere bezig houden met de hiv-zorg en -preventie in de regio Den Haag. Dit netwerk is langzaam de focus aan het verleggen. Aangezien de hiv-zorg goed geregeld is en er op dat vlak andere samenwerkingen zijn, gaat de focus naar gezonde seksualiteit in algemene zin. Hierbij zijn onder andere seksualiteit en middelengebruik en positie van queer personen met een migratieachtergrond nieuwe (hoofd)thema’s geworden. Daardoor ontstaat de vraag of het voor de regio nog van toegevoegde waarde is om bij dit netwerk aangesloten te blijven.
De bijeenkomsten van het netwerk stonden dit voornamelijk in het teken van het ontwikkelen van de nieuwe focus en het elkaar op de hoogte houden van activiteiten.

Hiv-behandelcentra
Ook dit jaar is er geen regulier contact geweest de hiv-behandelcentra. Voornamelijk door drukte en onderbezetting in één van de Haagse ziekenhuizen, het Haaglanden Medisch Centrum. Daarnaast ook ingegeven door de ontwikkeling van een informatie-team dat door het landelijk kantoor wordt opgezet. Dit team zal moeten gaan zorgen voor een uniforme en reguliere contacten met de behandelcentra.

Dit jaar was er weer een regionale patiënten dag, deze keer georganiseerd door het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ook de Hiv Vereniging heeft een bijdrage aan deze middag geleverd. Deze keer georganiseerd vanuit het kantoor in Amsterdam. Vrijwilliger Bart heeft verteld over zijn ervaringen als peersupporter.

Jaarverslag 2022
Lees het algemene Jaarverslag 2022 van de Hiv Vereniging.

This information is useful