Van fysiek naar digitaal in 2020

Published: 18 May 2021

De Hiv Vereniging maakt elk jaar een jaarverslag over het afgelopen jaar. In dit jaarverslag zitten ook bijdrages van de regio’s en groepen van de Hiv Vereniging. In dit blog lees je het verslag over 2020 van de regio Haaglanden, Leiden e.o.

Activiteiten

Lunch op woensdag – van fysiek naar digitaal
De wekelijkse lunch op woensdag is ook dit jaar weer gestart in het COC café Den Haag. Om te voorzien in een behoefte aan onderling sociaal contact. Vooral voor een vaste groep long term survivors,

Georganiseerd door twee vrijwilligers, met ondersteuning van een vrijwilliger van het COC, werden in totaal tien fysieke lunches verzorgd. Met gemiddeld acht betalende bezoekers per lunch.

Begin maart is de lunch bezocht door de Haagse wethouder Bert van Alphen. In 2018 was hij ook al een keer aangeschoven en ook nu wilde hij graag weer eens bijgepraat worden.

Met de eerste lockdown in maart waren fysieke lunches niet meer mogelijk. Vrij snel is overgestapt naar online lunches, via Zoom. Alle reguliere lunch bezoekers zijn hiervoor uitgenodigd. Een gedeelte van de lunch-groep heeft de overstap gemaakt naar de online lunch, die tot het einde van het jaar vrijwel wekelijks heeft plaatsgevonden. Gemiddeld waren hier 5 bezoekers aanwezig.

Met de rest van de groep is wel telefonisch contact gehouden, voornamelijk door de coördinator van de lunch.

Overige activiteiten
De overige activiteiten die op de agenda stonden, zoals de Zomerbarbecue en het Film & diner, hebben helaas niet plaats kunnen vinden.

Netwerk

Samenwerking Mara
Helaas heeft dit voorjaar Stichting Mara besloten te stoppen met de ondersteuning van mensen die leven met hiv in Den Haag. De belangrijkste overweging hiervoor was dat de effectiviteit van de ondersteuning nog onvoldoende kon worden aangetoond. Samen met teruglopende inkomsten van de stichting is daarom besloten hier voorlopig niet verder in te investeren.
De medewerker die daarvoor was aangetrokken, en waarvan het contract niet is verlengd, is nog wel regelmatig aanwezig geweest bij de lunch op woensdag en heeft ook contact gehouden met een aantal lunch bezoekers.

Gezonde Seks Netwerk
In het Gezonde Seks Netwerk komen al jaren organisaties samen die zich bezig houden met de hiv-zorg en -preventie in de regio Den Haag. Dit netwerk, met onder andere de GGD, de hiv-behandelcentra en Stichting Mara is dit jaar drie keer bij elkaar geweest. Eén maal fysiek (in de zomer) en twee maal digitaal (in het voor- en najaar).
Zowel binnen de GGD als de behandelcentra was men vooral druk met de corona-situatie. De bijeenkomsten stonden dan ook voornamelijk in het teken van het elkaar op de hoogte houden van activiteiten. Nieuwe initiatieven zijn niet ontwikkeld.

Hiv-behandelcentra
Dit jaar is er geen regulier contact geweest de hiv-behandelcentra. Hier was geen tijd voor bij de centra. Zij zijn vooral druk bezig geweest met het op peil houden/brengen van de zorg aan hun eigen patiënten en aan het ondersteunen van de corona-afdelingen in de verschillende ziekenhuizen.

Dit jaar was er ook geen regionale patiëntendag.

This information is useful