Patiëntenportaal Mijn UMC Utrecht

Patiënten van het UMC Utrecht hebben toegang tot het patiëntenportaal ‘Mijn UMC Utrecht’. Het portaal is een beveiligde online omgeving je toegang hebt tot je medische gegevens. Je kunt via dit portaal":

  • een groot deel van hun medisch dossier inzien    
  • een e-consult versturen    
  • uitslagen inzien (deze zijn direct te bekijken, zonder vertraging)    
  • herhaalrecepten aanvragen

Eigen regie

Mijn UMC Utrecht’ sluit aan bij de behoefte van patiënten om zelf meer regie te voeren in zorg en behandeling. Toegang tot informatie en de mogelijkheid om controle te hebben over eigen gegevens en afspraken, is daarbij een belangrijke voorwaarde. De inrichting van het patiëntenportaal is in nauwe samenwerking met patiënten tot stand gekomen.

Wat betekent dit voor jou?

Informatie in het medisch dossier is voortaan snel en rechtstreeks toegankelijk via het patiëntenportaal. Als je een vraag hebt, kun je die stellen aan de zorgverlener via  een e-consult. Het portaal is in verband met privacy alleen toegankelijk voor jou zelf. Je logt in met jouw DigiD met sms–functie.

Uitslagen zijn direct zonder vertraging zichtbaar in het portaal. De arts vertelt je in principe tijdens het eerstvolgende bezoek aan de polikliniek over de precieze betekenis van een uitslag. Als er reden toe is, kun je eerder contact opnemen met de arts in het UMC Utrecht.

Liever niet?

Als je geen gebruik wilt maken van Mijn UMC Utrecht kun je ervoor kiezen niet in te loggen, of het portaal te laten uitzetten door je arts in het UMC Utrecht.

Meer informatie over Mijn UMC Utrecht vind je op www.umcutrecht.nl/mijnumcutrecht

This information is useful