Publicaties

Zoals een verenging eigen is brengt ook de Hiv Vereniging elk jaar een werkplan en een jaarverslag uit. Om onderwerpen structureel aan te pakken en de blik op de langere termijn te richten stelt de vereniging ook een meerjarenplan op. Incidenteel worden er onderzoeken uitgevoerd. Hieronder een overzicht van de verschillende plannen, verslagen en rapporten.

Meerjarenplan

Werkplannen

Jaarverslagen

Onderzoek

 

 

This information is useful