Jaarverslag 2021 – regio Limburg

Published: 21 June 2022

De Hiv Vereniging maakt elk jaar een jaarverslag over het afgelopen jaar. In dit jaarverslag zitten ook bijdrages van de regio’s en groepen van de Hiv Vereniging. In dit blog lees je het verslag over 2021 van de regio Limburg. Het volledige jaarverslag van 2021 vind je hier.

We zijn met 4 vrijwilligers Paula, Julia, Celicia en Roger. 2021 had, net als het jaar ervoor, zo zijn uitdagingen en beperkingen. Dat zie je dan ook terug in wat we hebben kunnen doen. En nu, in 2022, mogen we toch echt hopen dat de covid-ellende voorbij is, uitdooft en we weer normaler kunnen gaan leven. Zodat we ook weer alles kunnen doen, waar we ons voor kunnen en willen inzetten.

Denk aan:

  • Wereld Aids dag: daar staan we ieder jaar wel bij stil, alleen de laatste 2 jaar in digitale vorm. Om aandacht te blijven vragen , moet je elkaar ook kunnen ontmoeten. gelukkig draagt onze regionale zender L1 ook ieder jaar zijn steentje bij, ze besteden ieder jaar aandacht aan wereldaidsdag.
  • Goed overleg met de behandelende ziekenhuizen, om zo goed mogelijk te bieden wat er aan steun nodig is, voor onze doelgroep. Om dat te kunnen, moet je er wel voor zorgen dat je gevonden wordt, via folders, flyers, multimedia en uiteraard vooral ook via behandelaars en ondersteuners.
  • Voorlichting geven over hiv/aids , zoals in asielzoekerscentra
  • Klaar staan voor mensen die extra steun nodig hebben, zoals via de “peer counseling”. Voor mensen die een luisterend oor nodig hebben, steun, problemen hebben met medicijnen verkrijgen, noem maar op.

Activiteiten

  • Lunches, 1x per maand, op onze vaste plek in Sittard, normaal gesproken hebben we er zo’n 10 per jaar. Helaas was dat door COVID afgelopen jaar 5x, maar we hadden wel als extra een BBQ, geheel verzorgd, met een muziekje, alles erop en eraan. En, zoals ieder jaar, een kerstlunch.
  • Overleg met mensen, instellingen, organisaties die met hiv te maken hebben. Zoals ziekenhuis Dat is 1x gebeurd. Helaas niet vaker, dit i.v.m. de grote druk op het personeel.
  • Voorlichting en steun bieden, bijvoorbeeld door counseling. Daar is ook wel een paar keer gebruik van gemaakt.

Onze doelen, voor 2022:

Zoveel mogelijk de normale “verenigingsdraad” weer oppakken, de boer op om nieuwe leden te vinden, die behoefte hebben aan contact. Dat kan in samenwerking met onze partners , zoals ziekenhuizen, maar ook bijvoorbeeld via social media. Het gebruik van facebook om wat meer mensen te bereiken, maar je kunt ook aan andere vormen van social media denken, aangezien Facebook lang niet meer voor iedereen het meest gebruikte platform is.

Daarnaast willen we graag onze bijdrage leveren aan het terugdringen van stigma rond hiv, het bereiken van diverse mensen, ook de groepen die we nu nauwelijks zien. Zoals ouderen met hiv, hetero mannen die ondervertegenwoordigd zijn, maar ook specifieke aandacht voor vrouwen.

Iets dat opvalt is, dat huisartsenpraktijken en andere plekken, waar mensen met chronische aandoeningen over de vloer komen, een publicatiebord hebben met vaak flyers van 10-tallen patiëntenverenigingen, behalve van ons. En hiv moet net zo bespreekbaar zijn als welke andere ziekte of aandoening dan ook.

Wil jij je inzetten als vrijwilliger voor de Hiv Vereniging of heb je vragen over leven met hiv? Neem dan contact op met het Servicepunt. Het Servicepunt is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag van 14.00 - 22.00 uur op 020 - 689 25 77 of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

This information is useful