Activiteiten & hiv en stigma op de agenda houden in 2020

Published: 26 February 2020

Hiv en stigma op de agenda houden blijft een speerpunt van de regio. We willen het platform van betrokken organisaties verder opbouwen en verstevigen. En natuurlijk staat er een keur aan activiteiten op de planning waaronder de inloop lunch en activiteiten in het kader van Wereld Aids Dag.

locatie inlooplunch binnen 300In regio Limburg hebben we na 3 jaar een stevige basis gelegd en zijn nu met 4 vrijwilligers. De afgelopen jaren hebben we ons ingespannen om de Hiv Vereniging op de kaart te zetten en daardoor een netwerk met regionale partners gerealiseerd en een goede samenwerking met het academisch ziekenhuis in Maastricht. Ook is binnen de activiteiten een stabiele groep van deelnemers ontstaan. Dit faciliteren van onderling contact en empowerment blijft voorop staan.

Ook dit jaar organiseren we op de eerste zaterdag van de maand een Lunch in Sittard. Verder staan een netwerkborrel, thema- of buitenacitivteit, Wereld Aids Dag en de Kerstlunch op de planning.Al de activiteiten staan op voor mensen met hiv en hun naasten, betrokkenen en organisaties die werken met mensen met hiv.

Houd de agenda hiervoor in de gaten. Daar vind je ook eventuele activiteiten die vanuit het landelijk bureau worden aangeboden, zoals de workshopreeks. Daarnaast kan de regio in samenwerking met het landelijk bureau voorlichting over hiv verzorgen en ondersteuning bieden voor één op één contact zoals peer-support.

Onze regionale partners zijn: Buddyzorg Limburg, GGD ZuidLimburg, hiv-consulenten in Academisch Ziekenhuis Maastricht, Roze netwerk PVDA, Anti discriminatie voorziening, COC Limburg, Dienst kerk en Samenleving, Land van Gulick, Humanitas, Huis van de Zorg, Open Universiteit Heerlen, Universiteit Maastricht.

This information is useful