Veelgestelde vragen

Via het Servicepunt en de belangenbehartigers komen regelmatig vragen binnen over leven met hiv. Deze vragen gaan over diverse onderwerpen. Als een bepaalde vraag regelmatig terug komt of vanuit belangenbehartiging belangrijk is voor meer mensen, wordt deze vraag en het antwoord hier gepubliceerd.

Medicatieverstreking voor 3 maanden

Er zijn apothekers die maar voor 1 maand hiv-medicatie verstrekken omdat de zorgverzekeraar dit als voorwaarde zou stellen. De reden die zij geven is dat de medicatie duurder is dan € 1.000,-- per maand. Maar het maximumbedrag van € 1.000,-- per verstrekking geldt per individueel geneesmiddel en niet voor een combinatiepil met 2 of 3 geneesmiddelen. Een aantal grote verzekeraars heeft de apothekers verzocht hiv-medicatie voor de voorgeschreven periode af te leveren met een maximum van 3 maanden. Wijs jouw apotheek of verzekeraar hierop en geef aan dat aflevering per 3 maanden ook in jouw geval mogelijk moet zijn.

Drie maanden bij chronisch gebruik

Volgens Reglement Farmacie mogen medicijnen bij een chronische aandoening, zoals hiv,  steeds voor 3 maanden tegelijk aan patiënten worden meegegeven. De ‘1.000 - euro regel’ zorgt voor verwarring. Ze denken dat het hele recept niet meer dan € 1.000,- per maand mag kosten.           
Hiv-behandeling bestaat echter uit drie geneesmiddelen die je tegelijkertijd moet slikken. Omdat sommige combinaties daarvan in één pil zitten, kan er dus verwarring ontstaan. Die drie zitten dan in een pil met één naam. Het recept wordt dus niet goed ‘uitgelegd’. Dus leg uit dat het in jouw recept om drie verschillende geneesmiddelen gaat. En jij dus 3 middelen in 1 pil mee kunt krijgen die individueel niet meer dan € 1.000,- per maand kosten.

Negatief effect

Zowel de vereniging als hiv-behandelaren, maar trouwens ook apothekers, maken zich zorgen over de negatieve gevolgen voor de therapietrouw. Daarnaast is het vaak een onnodige belasting om maandelijks medicatie bij de apotheek te moeten ophalen. Veel mensen werken overdag en willen hun medicatie uit privacyoverwegingen liever niet thuis laten bezorgen.

Uitzondering

Als je net start met hiv-medicatie of een nieuwe combinatie krijgt voorgeschreven kan het zijn dat je voor een kortere periode, 2 weken – 1 maand, meekrijgt. De reden hiervoor is dat mensen soms niet goed reageren op de medicatie en worden overgezet op een ander middel.

Welke stappen kun je zetten als je toch maar voor 1 maand medicatie meekrijgt?

  • Leg de apotheker uit dat het in dit geval om meerdere geneesmiddelen in 1 tablet gaat en dat die middelen individueel niet meer dan € 1.000,- kosten
  • Neem in ieder geval een kopie van dit artikel mee ter onderbouwing van jouw verzoek en van het advies van ACHMEA en pdf CZ (97 KB) mee als voorbeeld hoe anderen het doen.
  • Blijft de apotheker weigeren, vraag dan bij je verzekeraar na of maandelijkse aflevering inderdaad in de polisvoorwaarden staat. Leg ook hier uit dat het in dit geval om meerdere geneesmiddelen in 1 tablet gaat en dat die middelen individueel niet meer dan € 1.000,- kosten. Voeg genoemde kopieën bij.
  • Weigert je apotheker en verzekeraar na uitleg nog steeds voor drie maanden medicatie mee te geven neem dan contact op met het Servicepunt. Omdat we het belangrijk vinden dat jouw medicatieverstrekking zonder problemen verloopt, hoort de Hiv Vereniging het graag als je toch problemen ondervindt. Vermeld dan wel duidelijk hoe we jou kunnen bereiken. En geef alvast de naam en het telefoonnummer van je apotheek erbij.

Het Servicepunt is bereikbaar op ma., di. en do. van 14:00 tot 22:00 uur op 020 – 689 25 77; je kunt ook een e-mail sturen naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Houdt de situatie aan, neem dan een andere apotheek, bijvoorbeeld je ziekenhuisapotheek of een Plus-apotheek. Maar vraag hen eerst of zij wel voor 3 maanden medicatie verstrekken.

Belangenbehartiging

De Hiv Vereniging blijft in gesprek met de Nederlandse Vereniging van Hiv-Behandelaren. apothekers en zorgverzekeraars zodat het standaard wordt/blijft om, na de gebruikelijke instelperiode, de hiv-medicatie voor 3 maanden mee te krijgen.

 

Kan ik de kosten vanwege hiv opvoeren bij mijn belastingaangifte?

Elk jaar weer vraag ik me af of de kosten die ik maak vanwege hiv, op kan voeren bij mijn belastingaangifte. Zoals de reiskosten naar het hiv-behandelcentrum en de apotheek. Maar ook extra kosten die ik nu gemaakt heb voor fysiotherapie. En hoe zit het eigenlijk met de aftrek van mijn dieetkosten?

Leven met hiv kan extra kosten met zich mee brengen. Kosten voor medische zorg, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding, aanpassingen en nog meer. Komen die kosten voor eigen rekening? Een deel ervan kun je terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak er gebruik van. Lees hoe je aangifte moet doen en welke kosten je daarbij wel en niet kunt opvoeren.

Voorbereiding

Je kunt aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei 2017. Lukt het niet om alle gegevens vóór 1 mei op een rijtje te krijgen, vraag dan uitstel tot 1 september. Dat kan bij de Belastingtelefoon 0800-0543.

Check de ingevulde gegevens

De Belastingdienst heeft allerlei gegevens al voor je ingevuld. Loop deze gegevens zorgvuldig na. Je kunt ze zo nodig aanpassen of aanvullen. Ga vervolgens naar het onderdeel Uitgaven, vink Zorgkosten aan (en eventuele andere aftrekposten) en klik op Akkoord.

Pak je administratie erbij

Je ziet onder Uitgaven het onderdeel Zorgkosten staan. Als je daar op klikt, krijgt je een lijstje te zien met de verschillende onderdelen van deze aftrek. Maak voor elk van de onderdelen een overzicht van de kosten die in 2016 voor jouw rekening kwamen, min de eventuele vergoedingen die je hiervoor hebt ontvangen.

Let op de spelregels

Je moet de kosten in 2016 zelf hebben betaald. Kosten die je vergoed hebt gekregen (of had kunnen krijgen) kunt je niet aftrekken. Kosten voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen die in het basispakket van de zorgverzekering zitten, die door de gemeente verstrekt worden of waar je een indicatie voor hebt, zijn niet aftrekbaar. Kosten die voor eigen rekening kwamen vanwege het eigen risico in de basisverzekering kun je niet aftrekken. Wettelijke eigen bijdragen zijn niet aftrekbaar. Je kunt alleen die kosten aftrekken die in de verschillende onderdelen genoemd staan. Je kunt bijvoorbeeld geen zorgpremies aftrekken.

Verhoging

Afhankelijk van inkomen en leeftijd, kan er een standaard verhoging gelden van een aantal zorgkosten. De online aangifte berekent zelf of je in aanmerking komt voor de verhoging en om welk bedrag het gaat.

Drempel

Alleen als je in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag je de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk van je inkomen. De online aangifte berekent jouw drempel automatisch, op basis van de gegevens die je eerder hebt ingevuld.

Meer informatie: voor dieetkosten: zoek op www.belastingdienst.nl naar dieetlijst 2016. Kijk ook op: www.positief-over-geldzaken.nl/belastingaangifte-hiv/.

Kortom, vul je aangifte goed in en laat geen belastinggeld liggen!

Kan ik eigenlijk wel een huis kopen vanwege mijn hiv-status?

Een droomhuis kopen is voor iedereen mogelijk, ook voor mensen met hiv. Uiteraard is het belangrijk je vooraf goed te infomeren over de mogelijkheden in jouw situatie. Je inkomen, kredietverleden en
de waarde van de woning zijn uitgangspunt.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie moet je overwegen of het afsluiten van een hypotheek met of zonder levens- of overlijdensrisicoverzekering voor jou verstandiger is.

De polis van deze verzekering kun je laten verpanden aan de hypotheek. Verzwijg hierbij nooit je hiv-status. De verzekeraar kan zich bij overlijden namelijk beroepen op verzwijging van een medisch risico en besluiten geen uitkering te doen. Wel betaal je, op grond van jouw persoonlijke medische informatie, een opslag bovenop de basispremie.

De rapporten van de keurend arts, jouw gezondheidsverklaring en de informatie van je behandelaar worden in het medisch dossier onder verantwoordelijkheid van de geneeskundig adviseur bewaard.
Hiervoor gelden de privacyregels.

Op de polis zelf komt geen aantekening van je hiv-status en deze blijft daardoor dus onbekend bij je eigen bank of adviseur. Kortom, je hiv-status hoeft het kopen van een nieuw huis niet in de weg te staan. Wellicht word jij straks toch de trotse eigenaar van dat droomhuis!

De Hiv Vereniging heeft een goede relatie opgebouwd met het financieel adviesbureau OMNIS. Zij zijn gespecialiseerd in advies en bemiddeling bij het afsluiten van hypotheken en verzekeringen voor mensen met hiv.

Kijk voor meer informatie op www.positief-over-geldzaken.nl.

Ik heb hiv en wil mijn nier ter beschikking stellen, kan dat?

Een familielid heeft dringend een nier nodig en ik wil mijn nier ter beschikking stellen. Ik heb hiv, kan dat?

De nieren zijn ook een reservoir  voor latent hiv. Dat wil zeggen, er zit hiv in dat niet door pillen onderdrukt kan worden. Er bestaat dus grote kans dat degene die een nier krijgt van iemand die hiv-positief is, zelf ook hiv-geïnfecteerd raakt.

Zo’n afweging moet voorgelegd worden aan een medisch-ethische adviesraad van het ziekenhuis. Waarbij de meningen en de bereidheid van de betrokken personen moeten worden meegewogen. Stel dat deze nierdonatie de beste optie is en de ontvanger maakt bewust deze  keuze, dan is het belangrijk dat de ontvanger goede begeleiding krijgt voor een eventuele hiv-infectie.

Sinds 2012 kunnen ook mensen met hiv orgaandonor worden. Pas als een potentiële donor overlijdt, komt de vraag naar hiv en andere infectieziekten aan de orde. Als er aanwijzingen zijn voor een risico op een actieve infectieziekte, zoals bijvoorbeeld hiv, kan een orgaandonatie geweigerd worden. Maar als de ontvanger al hiv-positief is, zijn er zeker mogelijkheden.

De afgelopen jaren is in Engeland al vier keer een transplantatie uitgevoerd. Het ging hierbij om nier- en levertransplantaties.

Dus meld je aan op www.donorregister.nl.