Stigma

Vooroordelen en discriminatie. Veel mensen met hiv lopen hier in meer en mindere mate tegen aan. Wat kun je doen als je gediscrimineerd wordt op je werk? En hoe kun jezelf wapenen tegen stigma? Weet dat het altijd mogelijk is hier ondersteuning in te krijgen. Voorlichting helpt om het beeld over hiv realistisch te maken!

Wat is stigma

Al vanaf het begin van de epidemie lopen hiv-positieven tegen stigma aan. Stigmatisering kan in allerlei dingen zitten: in de manier waarop mensen met je omgaan; hoe ze op je reageren als je vertelt dat je hiv-positief bent; hoe anderen over hiv spreken; moraliserende opmerkingen in de media of professionals die onheuse vragen aan je stellen.

Lees meer... >

Gediscrimineerd, wat nu?

Hiv is een chronische aandoening en mensen met een chronische aandoening mogen niet gediscrimineerd worden. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verbiedt mensen met een chronische aandoening anders te behandelen dan mensen zonder een chronische aandoening.

Lees meer... >

Criminalisatie

Hoewel het bijna niet meer voor komt, wordt er af en toe aangifte gedaan bij de politie vanwege het verzwijgen van de hiv-status en omdat er onbeschermde seks is geweest. Dit gebeurt bijvoorbeeld door een voormalig partner. Sinds 2005 kunnen mensen met hiv hiervoor niet meer strafrechtelijk vervolgd worden. De politie roept mensen met hiv na zo’n aangifte soms toch nog op voor verhoor. Wat moet je doen bij zo’n oproep? Wees je bewust van de feiten. Dit geeft rust.

Lees meer... >

Voorlichting

De Hiv Vereniging vindt het belangrijk met voorlichting als product hiv op een positieve wijze  onder de aandacht te brengen.  Voorlichting gaat over het vertellen van een persoonlijk verhaal over leven met hiv of als direct betrokkenen. Voorlichting is een persoonlijke vorm van informatievoorziening en biedt een doelgroep de gelegenheid vragen te stellen. Het werkt stigma rondom hiv tegen en houdt hiv op de agenda.

Lees meer... >