Posidivas in 2018

Gepubliceerd: 13 mei 2019

Vrouwen die leven met hiv maken ongeveer 20% uit van de populatie in Nederland. De vrouwen met Nederlandse achtergrond zijn in de minderheid. Vrouwen wonen verspreid door heel Nederland en hebben vaak niet de economische mogelijkheden om voor activiteiten naar de randstad te komen. Social Media kan een belangrijke verbindende rol spelen. Posidivas spant zich in het bijzonder in om de diversiteit van vrouwen met hiv te vertegenwoordigen.

Verbinding tussen vrouwen met hiv van diverse culturele afkomst tot stand brengen

Informatievoorziening en uitwisseling.
In de geheime Facebook groep Ladies Loving Life is het aantal leden in 2018 toegenomen van 173 naar 188 leden. Tussentijds verlaten ook vrouwen de groep om uiteenlopende redenen. Het werkelijk aantal nieuwe leden is dus groter dan de toename in cijfers. Hoewel deze groep niet is opgezet vanuit de Hiv Vereniging zijn de meest actieve vrouwen in deze groep wel de Posidivas.

Dankjewel voor het warme welkom! Ik voel me nu meteen al minder alleen!

Wow, thank you all so much for your responses. It truly means a lot. I feel empowered already.

De Facebookgroep wordt ervaren als een Sisters House, waar nieuwe vrouwen zich welkom voelen en vragen kunnen stellen en ervaringen kunnen delen. Zo werd er in 2018 veel informatie gedeeld over zwangerschap en borstvoeding. Er werden in 2018 4 kinderen geboren en er werden evenveel vrouwen zwanger. Ook was er veel informatieuitwisseling over ouder worden en fysieke en mentale klachten en over werk en zorg. Informatie van de Hiv Vereniging, van The Well Project en NAM die vrouwen met hiv betreffen worden in de groep gedeeld. De officiële voertaal is Engels, maar er gebeurt ook veel in het Nederlands

Er is ook een WhatAppgroep LadiesLovingLife met 48 leden. Grotendeels overlappend met de FB groep. Deze appgroep is voortgekomen uit de Vrouwkracht App die ter voorbereiding van het weekend voor logistieke organisatie werd gebruikt. De Appgroep is vooral voor sociale uitwisseling en wordt gebruikt door vrouwen zonder Facebook en ook veel door vrouwen met een migratieachtergrond om in contact te blijven met elkaar.

Vrouwkracht weekend februari/maart 2018

Twintig deelnemers, drie vrijwilligers voor de kinderopvang en negen kinderen, een medewerker vanuit het landelijk bureau van de vereniging waren aanwezig.Geheel in eigen beheer georganiseerd, met keuzemogelijkheden in het programma, naar model van Mankracht (het weekend van de groep Poz&Proud). Concrete uitkomsten zijn o.a. een aantal empowerment aanbevelingen:

  1. Opkomen voor jezelf
  2. Je de medische informatie/kennis eigen maken
  3. Verwijzen naar “professionele” informatie van hiv vereniging, Soa-Aids Nederland, GGD
  4. Er moet meer aan voorlichting gedaan worden, vooral op scholen en aan beroepsgroepen
  5. Roep je omgeving op om deel te nemen aan de campagne #millionpositivefaces

Iedereen heeft baat bij de vrouwengroep: verwachtingen, advies en steun, open kunnen zijn binnen de groep, elkaar helpen, empowerment, motiveren, vrij om zaken te delen, vertrouwen, gezelligheid en LIEFDE!

We hebben veel van elkaar geleerd tijdens deze workshop.Gezond ouder worden met hiv: het kan, maar tenslotte moet je het wel zelf doen, is het je eigen verantwoordelijkheid voor jouw lijf!

Protestmars tijdens Aids2018 en vrouwen met hiv in Nederland zichtbaar maken

Global village pos dutch dames 300Opvallend veel vrouwen met hiv uit onze community namen deel als vrijwilliger tijdens AIDS2018. Zowel op de stand van Positively Dutch als gastvrouw, maar ook in de presentaties die daar werden gehouden en als deelnemer aan de Positive Flame tour.

Omdat de Hiv Vereniging het U=U blok in de protestmars organiseerde sloten veel vrouwen zich daarbij aan. Steeds meer vrouwen laten hun gezicht zien, als voorlichter voor de vereniging, door met hun foto en/of hun verhaal  in een publicatie van de Hiv Vereniging te staan, door deel te nemen aan video’s voor de n=n campagne, voor Volle Maan en door deel te nemen aan Hello Gorgeous. Ook namen vrouwen die hun gezicht niet kunnen laten zien wel deel aan het Stigma Project van Marjolein Annegarn. We zijn zeker geslaagd in onze missie om de zichtbaarheid van vrouwen met hiv te vergroten in 2018.

Regionale vrouwendagen regionaal, laagdrempelige ontmoeting, community opbouw

Er zijn door Posidivas geen vrouwendagen in de regio georganiseerd. Wel werden door behandelcentra in Groningen, Arnhem, Eindhoven, Almere en Amsterdam bijeenkomsten georganiseerd voor vrouwen met hiv, soms in samenwerking met ShivA, soms op eigen initiatief. Bij regionale activiteiten van de Hiv Vereniging in Limburg en regio Oost zijn vrouwen steeds goed vertegenwoordigd. Ook heeft de regio Limburg zelf een vrouwendag georganiseerd.

Deze informatie is nuttig