Posidivas in 2017

Gepubliceerd: 01 mei 2018

Posidivas had te maken met een terugslag omdat de coördinatoren die zich in het voorjaar als duo hadden gemeld  beiden  om gezondheidsredenen hun activiteiten moesten stopzetten.  Door hen werd rond Internationale Vrouwendag een grote bijeenkomst georganiseerd in Nieuwegein. Hier waren 35 vrouwen  (en 13 kinderen) aanwezig en er was grote diversiteit.

vrouwkracht kunst 250In september zijn door vier andere vrijwilligers vrouwendagen georganiseerd in Tilburg  (11, veelal nieuwe vrouwen, geen kinderen) en in Zwolle (16 vrouwen, geen kinderen), mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Stichting 4US.

Sociale media

Voor de organisatie van de activiteit in maart is een groepsapp Ladies Loving Life opgezet die na de activiteit zeer actief is gebleven. Vooral Afrikaanse vrouwen lijken gebaat met deze vorm van contact (35 leden). De geheime Facebook groep telde in januari 148 leden en nam in aantal toe tot 173 leden.

Kerngroep

Het bleek niet eenvoudig een kerngroep te organiseren die de taken van de twee coördinatoren kon overnemen. In juni is een training How To Empower georganiseerd in Amsterdam, waaraan 9 vrouwen deelnamen. Van hieruit werden voorzichtige stappen genomen naar een kerngroep die zich zou ging belasten met de organisatie van een Vrouwkracht weekend . Er is een vacature uitgezet voor een coördinator maar daar zijn geen reacties op gekomen. De plannen om een Vrouwkracht weekend te organiseren in het najaar moesten worden uitgesteld.  De kerngroep heeft gekozen voor dezelfde locatie als het Mankracht weekend en laat zich graag inspireren door de 10 jaar ervaring van Poz&Proud voor het invullen van het programma.

Samenwerking in activiteiten

In/door verschillende behandelcentra worden ontmoetingsactiviteiten voor vrouwen met hiv georganiseerd (Enschede, Arnhem, Eindhoven, Groningen, Almere, OLVG Amsterdam), vaak met enkele  Posidivas of medewerker community netwerk. ShivA organiseert in samenwerking met de consulenten activiteiten voor Caraïbische en Afrikaanse vrouwen in Groningen, Arnhem en Den Haag

Deze informatie is nuttig