Nationaal Congres Soa*Hiv*Seks 2021 gratis online

Datum 01 december 2021

Het Soa*Hiv*Seks Congres is ook dit jaar online. De oplopende coronacijfers, de extra druk die dat legt op de zorg en maatregelen die de overheid afkondigde maken het samenkomen van honderden mensen onverantwoord. Het thema is: ‘Het ideale aanbod’: Kansen én drempels op de weg naar structurele versterking van de soa-zorg.

De coronacrisis heeft de afgelopen 1,5 jaar veel van zorgprofessionals gevraagd. Problemen die er al langer waren zijn verder blootgelegd en uitvergroot. Het is tijd om die problemen te adresseren en aan te pakken. Want de periode bracht ook kansen. Een kans bijvoorbeeld voor een versnelde sprong naar e-health, meer kennis over contactonderzoek en meer aandacht voor infectieziektebestrijding.

Welke kansen kunnen we nog meer creëren en benutten om soa- en hiv-zorg beter in te richten? Wat is het ideale soa-zorgaanbod en wat is ervoor nodig om dit te realiseren? Daar gaan we op 1 december met elkaar over in gesprek. Voor een structureel versterkte soa-zorg. Nu en in de toekomst.

Het online prgramma is van 11.00 - 12.30 uur.
Lees hier meer over het programma.
Aanmelden is gratis.

Deze informatie is nuttig