Onverzekerbaar en recht op zorg

In de praktijk kan er onduidelijkheid bestaan bij (zorg)professionals over het verstrekken van hiv- en soa-zorg aan mensen met hiv die onverzekerbaar zijn. Het gaat dan om mensen zonder legale status of verblijfspapieren. Ook zij kunnen hiv- en soa-zorg nodig hebben.

Recht op zorg

Onverzekerbare mensen hebben recht op alle zorg welke volgens Artikel 122a Zorgverzekeringswet (Zvw) 2009 valt onder de Basisverzekering van de Zvw ofwel de AWBZ-afspraken. Dit betekent dat zij dus ook toegang hebben tot hiv- en soa-zorg.

Informatie

Toegang tot soa- en hiv-zorg
Het Rapport “ pdf Toegang tot soa- en hiv-zorg voor onverzekerbare vreemdelingen in Nederland (393 KB) " (Soa Aids Nederland, januari 2018) geeft (zorg)professionals informatie hoe de toegang tot zorg (inclusief hiv- en soa-zorg) is geregeld in Nederland. Maar ook hoe je patiënten kunt verwijzen naar gecontracteerde ziekenhuizen en apotheken. Van dit rapport bestaat ook een pdf Engelstalige versie (384 KB) .

Dit rapport geeft trouwens ook informatie over andere onderwerpen in relatie tot zorg die bij professionals in de huidige dagelijkse praktijk kunnen leven. Verder worden adressen genoemd voor advies, hulp en ondersteuning. Deze professionals kunnen gebruik maken van de Regeling financiering zorg onverzekerbare vreemdelingen van het CAK om geleverde zorg aan een onverzekerbare patiënt vergoed te krijgen.  

E-learning cursus Gezondheidszorg voor ongedocumenteerden
De Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten heeft een e-learning cursus ontwikkeld, bedoeld voor zorgverleners die te maken (kunnen) krijgen met ongedocumenteerde patiënten. Cursisten krijgen door middel van deze cursus inzicht in de wijze waarop de  toegang tot de zorg voor ongedocumenteerden in Nederland geregeld is. Daarnaast biedt de cursus handvatten voor zorgverlening aan hen.

De cursus bestaat uit 2 modules van gemiddeld 60 minuten. Module 1 gaat over toegang tot zorg. Module 2 gaat over zorg verlenen aan ongedocumenteerden. De cursus wordt afgesloten met een eindtoets.

Start de cursus hier.

LAMPION
Lees ook de (deels Engelstalige) informatie over hoe je als professional zorg kunt verlenen aan ongedocumenteerden, en over onderwerpen als financiering van de zorg, wetgeving en opvang & onderdak, op de website van LAMPION (het Landelijke Informatie- en adviespunt over de zorg aan ongedocumenteerden).

Deze informatie is nuttig

Lees ook

Starten met de hiv-behandeling

Lees meer >

Medicatie in de praktijk

Lees meer >

Hiv-medicatie

Lees meer >