Ouderdomsklachten komen vaker voor bij mensen met hiv

Gepubliceerd: 02 februari 2017

Uit onderzoek blijkt dat mensen met hiv vaker en op jongere leeftijd ouderdomsziekten krijgen zoals hart- en vaatziekten, suikerziekte of nierproblemen. Vroegtijdige behandeling van hiv en een gezonde leefstijl geven betere vooruitzichten.

Twee groepen vergeleken

Zes jaar lang heeft de AGEhiV Cohort studie in Amsterdam mensen met hiv van boven de 45 jaar vergeleken met een groep die wat samenstelling en levensstijl betreft veel overeenkomsten heeft. Zij hebben gekeken naar de aanwezigheid van en risicofactoren voor hart- en vaatziekten, neurologische problemen, nier- en leverziekten, botontkalking en fragiliteit bij hiv-positieve en hiv-negatieven. Vrijdag 27 januari 2017 zijn Judith Schouten en Katherine Kooij gepromoveerd op dit onderzoek.

Vast onderdeel behandeling

Op dit moment is 42% van de mensen met hiv in Nederland ouder dan 50. Aandacht voor het risico op ouderdomsklachten tijdens de consulten in het hiv-behandelcentrum en goede samenwerking met andere medisch specialisten is belangrijk. Ook voor mensen met hiv zelf is het goed om te weten wat zij precies kunnen doen om zo goed en gezond mogelijk oud te worden.

Informatieve links

Deze informatie is nuttig