Op de opvang en school

In de serie Positief Contact wordt met drie thema’s aandacht besteed aan hoe mensen met hiv in het leven staan en dat hiv in de dagelijkse omgang niet overdraagbaar is. Hier staat het thema opvang, school en studie centraal.

Op school of in het onderwijs kunnen leerlingen of studenten met hiv gewoon meedoen. De krachtige ervaringsverhalen van Ada en haar mentor, van Chaniel, maar ook van Ida, moeder van twee kinderen met hiv, laten zien hoe zij omgaan met hiv in het onderwijs. Het aan wie wel of niet vertellen is en blijft een lastig onderwerp. De angst om afgewezen te worden kan openheid in de weg staan. Het onderwerp hiv kan bovendien vragen oproepen op school: bij docenten, bij leerlingen en/of bij hun ouders. Gelukkig is er voldoende informatie beschikbaar om antwoord op die vragen te geven.

Read more ... >

Chaniel (15) werd in Suriname geboren met hiv. Sinds acht jaar woont hij in Nederland in een adoptiegezin. Op school is hij niet open over het feit dat hij leeft met hiv, al had hij dat wel graag gewild. “De leraren zijn bang voor de reacties.”

Read more ... >

Ida en haar man, woonachtig in een dorp in het oosten van het land, hebben twee adoptiekinderen (12 en 10) uit Nigeria. Heel bewust hebben ze ervoor gekozen om op school niet te vertellen dat de beide kinderen leven met hiv. “Ze zijn hier al bijzonder genoeg zonder hiv.”

Read more ... >

In haar eerste studiejaar zorgt hiv voor een flinke studie-achterstand voor Ada. Gelukkig krijgt ze steun van mentor Sijbren en heeft hij het volste vertrouwen in haar kunnen. Samen maken ze een plan om de studie-achterstand weg te werken en een studievertraging te voorkomen.

Read more ... >

“Voor crèches, kinderdagverblijven, naschoolse opvang, basis- en middelbare scholen en vervolgopleidingen geldt dat in de dagelijkse omgang risico op overdracht van hiv uitgesloten is. Speciale maatregelen rondom kinderen, leerlingen en studenten kunnen achterwege blijven. Dit voorkomt onnodige discriminatie en stigmatisering.” (Bron: Landelijke Coördinatiestructuur Infectiebestrijding, Hiv Protocol, 2005)

Read more ... >