Gedwongen anticonceptie voor vrouwen met hiv?! Nooit! 

Gepubliceerd: 27 oktober 2020

In het Algemeen Dagblad (AD) verscheen vandaag een nieuwsbericht over een petitie waarin staat dat vrouwen die ongeschikt zijn voor het moederschap gedwongen moeten worden tot een prikpil of implantaat. Deze petitie is opgesteld door de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’. Volgens het AD wordt hiv genoemd als mogelijk reden voor gedwongen anticonceptie. 

Update 27-10-2020 18:40:
De Hiv Vereniging heeft inmiddels de petitie en de wettekst ingezien, dus dit blog is aangepast aan de hand van nieuwe informatie. In pdf de petitie (226 KB) wordt niet vermeld dat gedwongen anticonceptie mogelijk zou moeten zijn voor vrouwen met hiv, maar in pdf de wettekst (212 KB) wordt hiv wel als ‘gevaar voor het toekomstige kind’ aangemerkt.
Update 30-10-2020:
Samen met NVHB, V&VN/VCH en Aidsfonds - Soa Aids Nederland is pdf een brief (102 KB) verstuurd aan de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer waarin gesteld wordt dat verplichte anticonceptie onacceptabel is, gewezen wordt op vijf denkfouten en verzocht wordt om de petitie zeer kritisch te behandelen en informatie in te winnen bij deskundigen met relevante en recente kennis.

Hiv is nooit een reden voor gedwongen anticonceptie

Volgens de petitie moeten ‘kwetsbare’ vrouwen in aanmerking komen voor een gedwongen prikpil of implantaat, als ze een ‘gevaar vormen voor een toekomstig kind’. In de wettekst wordt hiv genoemd als mogelijke reden dat vrouwen ongeschikt zouden kunnen zijn voor het moederschap. Dit is in geen enkele context goed te praten. Hiv is nooit een reden dat vrouwen geen kinderen mogen krijgen. 

Vrouwen met hiv kunnen net zo goed voor kinderen zorgen als vrouwen zonder hiv. Vrouwen met hiv kunnen net zo oud worden als ieder ander. Ook kan overdracht van hiv van moeder op kind tegenwoordig voorkomen worden door hiv-medicatie, zelfs wanneer de moeder aan het begin van de zwangerschap geen onmeetbaar virus heeft. 

Gedwongen anticonceptie zou alleen van toepassing kunnen zijn op vrouwen die voor hun zwangerschap al weten dat ze hiv hebben. We zijn natuurlijk tegen deze gedwongen anticonceptie, maar we leggen hierbij uit waarom dit wetenschappelijk onvoldoende onderbouwd is. Uit data van de SHM blijkt dat in 2018 bijna alle vrouwen die voor de zwangerschap wisten dat ze hiv hadden, vlak voor de bevalling een onmeetbaar virus hadden. De reden dat twee vrouwen geen onmeetbaar virus hadden was dat deze vrouwen tijdelijk waren gestopt met hun hiv-medicatie. Tijdens deze twee zwangerschappen en bevallingen heeft geen transmissie van hiv van moeder op kind plaatsgevonden. Kortom, het benoemen van hiv in de wettekst is ontzettend kortzichtig en ongeïnformeerd. Hiernaast is zo’n uitspraak schadelijk en stigmatiserend voor vrouwen met hiv. 

Vervolg petitie

Onder andere voormalig kinderrechter Cees de Groot is bij de petitie betrokken. In 2017 deed Cees de Groot ook al een poging tot het laten opnemen van gedwongen anticonceptie in de wet. Toen noemde hij hiv ook als mogelijke reden voor gedwongen anticonceptie. Deze poging had toen geen succes. 

Als de petitie erdoor komt bij de Tweede Kamer en wordt opgenomen in de wet, zouden de Raad voor de Kinderbescherming en de officier van justitie van het Openbaar Ministerie via de rechter tijdelijk gedwongen anticonceptie kunnen afdwingen. Wanneer de vrouw geen ‘gevaar voor haar toekomstig kind’ meer wordt geacht of wanneer ze vrijwillig anticonceptie accepteert zal er geen gedwongen anticonceptie meer worden gegeven. 

Actie

De Hiv Vereniging heeft inmiddels de petitie en de wettekst van de ‘Beraadgroep verplichte anticonceptie’ ingezien. Hiv wordt inderdaad genoemd als mogelijke reden voor gedwongen anticonceptie, zonder verdere uitleg. In deze video benoemt Cees de Groot hiv overigens niet als mogelijke reden voor gedwongen anticonceptie. 

Op 30 oktober 2020 is samen met onze partners NVHB, V&VN/VCH en Aidsfonds - Soa Aids Nederland pdf een brief (102 KB) gestuurd aan de vaste kamercommissie VWS om hen te voorzien van correcte informatie zodat deze rare petitie geen opvolging krijgt. Het is onacceptabel dat hiv wordt gezien als mogelijke reden dat vrouwen niet geschikt zijn voor het moederschap. 

Bronnen

- Edwin van der Aa. Expertgroep: ‘Geef vrouwen die ongeschikt zijn als moeder gedwongen anticonceptie’. Algemeen Dagblad. 27 oktober 2020. Geraadpleegd via: https://www.ad.nl/politiek/expertgroep-geef-vrouwen-die-ongeschikt-zijn-als-moeder-gedwongen-anticonceptie~a268c9c2/

- Ard van Sighem, Ferdinand Wit, Anders Boyd, Colette Smit, Amy Matser, Peter Reiss. Monitoring Report 2019. Human Immunodeficiency Virus (HIV) Infection in the Netherlands. Amsterdam: Stichting HIV Monitoring, 2019. Geraadpleegd via: www.hiv-monitoring.nl

- Cees de Groot. Sommige vrouwen mogen geen moeder worden. NRC. 3 februari 2017. Geraadpleegd via: https://www.nrc.nl/nieuws/2017/02/03/sommige-vrouwen-mogen-geen-moeder-worden-6541988-a1544445. 

- Cees de Groot en Lezer te Delft. Verplichte anticonceptie soms echt nodig. Trouw.  18 oktober 2016. Geraadpleegd via: https://www.trouw.nl/nieuws/verplichte-anticonceptie-soms-echt-nodig~b5f81560/ 

Deze informatie is nuttig