n=n-training biedt handvatten voor vrijwilligerswerk

Gepubliceerd: 16 april 2020

Afgelopen vrijdag 6 maart 2020 vond voor de tweede keer de n=n-training plaats voor vrijwilligers van de Hiv Vereniging. Deze training ondersteunt vrijwilligers in het uitdragen van de n=n-boodschap binnen de vrijwilligersfunctie die zij uitoefenen en tijdens de activiteiten die georganiseerd worden. Aan bod komen onder meer de theorie over n=n, tips voor het uitdragen van de n=n-boodschap, het aanleren van vaardigheden en het toepassen daarvan in de praktijk.

De vereniging vindt het belangrijk om haar vrijwilligers de mogelijkheid te geven zichzelf te ontwikkelen en biedt daarom verschillende trainingen en deskundigheidsbevorderingen aan. Hiermee zorgen we dat vrijwilligers up-to-date blijven als het gaat om nieuwe ontwikkelingen én dat ze goed getraind het veld in gaan.
Getrainde vrijwilligers, grotendeels ervaringsdeskundigen, vormen ook het visitekaartje van de vereniging voor zorgprofessionals én voor mensen met hiv. We bieden een expertise aan die verder gaat dan ervaringen, namelijk de mogelijkheid om eigen ervaringen in te zetten op het juiste moment voor de juiste doelgroep. In feite gaat het erom de ervaring rondom je chronische aandoening om te zetten en in te zetten als een kracht. Om zo te zorgen voor kennisoverdracht, mensen te versterken in hun positie en het beeld van hiv te vernieuwen.

Eerste stap: kennisvergaring

De n=n-training begint met een belangrijk onderwerp van n=n: de theorie. Een goede basis van de n=n-boodschap vormt het begrijpen van de theorie erachter. Door middel van interactie worden de deelnemers bevraagd op hun kennis en waar nodig wordt die kennis aangevuld. Ze krijgen de mogelijkheid vragen te stellen en belangrijke onderwerpen rondom n=n worden aangehaald. Hoe zit het ook alweer met borstvoeding? Welke viral load-waarde moeten we aanhouden? En wat vertelt de nieuwe richtlijn rondom prikaccidenten ons? Als vrijwilliger met up-to-date kennis sta je sterker in je schoenen en kun je de vragen die je kunt krijgen tijdens je werk goed beantwoorden.

Betekenis van n=n

Na de theorieronde volgt bewustwording. Met dit onderdeel proberen we de deelnemers zich bewust te laten worden van de impact van n=n. Hoe? Door te beginnen met te bespreken welke impact n=n op de deelnemers zelf had. Wanneer heb je voor het eerst gehoord over n=n? Wat was jouw eerste reactie? Wat betekent n=n nu voor jou? Wat belemmert of stimuleert je bij het vertellen van de boodschap? Dit zijn vragen die een gesprek op gang brengen over de kracht van n=n en hoe je dat uiteindelijk ook kunt toepassen in je werk.
Tijdens dit onderdeel komen mooie bevindingen naar boven. We zien een verschil in betekenis bij die deelnemers die de n=n-boodschap voor hun diagnose al wisten, en bij die deelnemers die n=n te horen kregen tijdens of na hun diagnose. Dit kunnen we meenemen in het vrijwilligerswerk en bij het contact met mensen met hiv. Het leert ons om je boodschap goed af te stemmen op je doelgroep. Heb je mensen tegenover je die al langere tijd leven met hiv en voor het eerst horen over de n=n-boodschap? Dan duurt het waarschijnlijk wat langer voordat iemand de boodschap volledig heeft omarmd. Kent de persoon tegenover je de boodschap al? Dan kun je het misschien gelijk al hebben over de impact ervan.

Toepassen in de praktijk

Maar hoe pas je het nu toe in de praktijk? Ook hier is aandacht aan besteed. Aan de hand van tips en gespreksoefeningen hebben de deelnemers de mogelijkheid gekregen de net geleerde theorie toe te passen in de praktijk. Wat zijn woorden die je beter kunt vermijden? Hoe leg je de waarde van je viral load op een simpele manier uit? Hoe ga je om met stigmatiserende opmerkingen of totale ontkenning van de n=n-boodschap? Het komt allemaal aan bod.
Tot slot hebben besteden we aandacht aan hoe vrijwilligers de verkregen kennis en vaardigheden uit de training op een goede manier kunnen koppelen aan hun vrijwilligersfunctie. We delen deelnemers in op basis van overeenkomende vrijwilligersfuncties (bijvoorbeeld de voorlichters bij elkaar) en laten ze nadenken over hoe ze de n=n-boodschap kunnen toepassen binnen hun functie. Wat voor acties halen ze eruit en hoe koppelen ze de informatie terug aan hun collega-vrijwilligers?
Daarnaast geven we ze de opdracht mee om de trainingservaring te delen met hun eigen groep of regio. Om zo de kennis te verspreiden en ook anderen weer te enthousiasmeren om aan deze training deel te nemen.

Toekomst

In de toekomst blijft de vereniging trainingen ontwikkelen en aanbieden. Ook voor de vereniging zijn dit soort momenten enorm leerzaam; we halen veel kennis uit zo’n dag. Trainingen en deskundigheidsbevorderingen zijn daarom onderdeel van de keten van kennisoverdracht waarmee we het werk van de vereniging sterker maken.
Na twee succesvolle n=n-trainingen gaan we onderzoeken of we dit trainingsaanbod kunnen voortzetten of zelfs verbreden. Houd onze website in de gaten voor meer informatie over toekomstige trainingen en deskundigheidsbevordering.

Impressie van deelnemers

Met deze training krijg je echt de kans om alle vragen te stellen rondom n=n en te oefenen hoe je de boodschap zo duidelijk mogelijk uitdraagt. En dat is belangrijk, want met deze boodschap haal je veel vooroordelen weg en het werkt het ook nog eens emanciperend. Ikzelf wist al veel door mijn eigen onderzoek en de voorlichterstraining, maar het is ook leuk om andere vrijwilligers van andere groepen te ontmoeten. Samen staan we er sterk voor en met deze boodschap kunnen we een nieuw beeld van hiv uitdragen.
foto marjolein 300Marjolein

Voor mij betekent de n=n-boodschap meer vrijheid. Ik voel minder noodzaak om bij elke date gelijk te vertellen dat ik hiv-positief ben en dat is prettig. Ik kan het echt niet overdragen. Tijdens de training vond ik het daarom ook interessant om te zien hoe we zelf, als vrijwilliger, ook tijd nodig hebben om de n=n-boodschap te omarmen, ondanks dat we het enorm prediken in ons werk. Voor anderen kan dit misschien ook een eyeopener zijn, om te zien dat het rationeel weten van n=n niet altijd hetzelfde is als het emotioneel accepteren en er zelf naar handelen. En dat het oké is om tijd te nemen, of een training te volgen ;).
foto erwin 300Erwin

Tijdens de training zag ik bij anderen hoezeer n=n hielp en daardoor ging ikzelf ook opnieuw naar mijn eigen ontwikkeling kijken. We hadden ook zo’n fijne groep en het is zo prettig om met anderen, die hetzelfde meemaken, een training te kunnen volgen. Je leert echt van elkaar. De training confronteert maar is daarmee niet gelijk zwaar. Door de goede sfeer en de leuke oefeningen word je gemotiveerd om het beste uit jezelf te halen. Ik verbaasde me over de nieuwe inzichten en nieuwe belevingen die ik overhield aan de training, dus zeker een aanrader!
foto bart 300Bart

Training versus deskundigheidsbevordering

Onder training verstaan we het aanleren van vaardigheden, waarbij een actieve rol en inbreng worden gevraagd van de deelnemers. Hier zit altijd een thuisopdracht aan gekoppeld ter voorbereiding. Het overstijgende doel is de werkzaamheden als vrijwilliger te ondersteunen en de deelnemers te versterken in hun vrijwilligersfunctie. Training wordt altijd gegeven door een externe trainer (m.a.w. een onafhankelijke partij).

Deskundigheidsbevordering is informatief met als doel inhoudelijke kennisvergroting. Precies op dat vlak wat jouw vrijwilligerspositie en vrijwilligerswerk kan ondersteunen. Voor een deskundigheidsbevordering worden zowel medewerkers als externe gastsprekers uitgenodigd (hiv-gerelateerde professionals uit het veld).

Dit artikel is gepubliceerd in #13 plus> voorjaar 2020

Deze informatie is nuttig