Zorgprofessionals moeten mensen met hiv informeren over n=n

Gepubliceerd: 16 april 2019

Het bewijs voor ‘niet meetbaar = niet overdraagbaar’ (n=n) is enorm. Toch weten nog steeds niet alle mensen met hiv van de n=n-boodschap. Het is belangrijk dat zorgprofessionals deze boodschap vertellen en herhalen. Vorige maand verscheen in The Lancet een oproep aan zorgprofessionals om n=n te bespreken met al hun patiënten. Daarnaast publiceerden wij onlangs een handreiking over n=n voor zorgprofessionals.

Voordelen van informeren over n=n

Het heeft verschillende voordelen om mensen met hiv te informeren over n=n. We noemen er enkele:

  • Het helpt mensen therapietrouw te worden en/of te blijven, omdat mensen het belang van een onderdrukte viral load inzien. Dit zorgt voor minder risico op nieuwe hiv-infecties.
  • Het informeren over n=n kan zorgen voor psychosociale vooruitgang: het kan zelf-stigma verminderen, schuldgevoel voor eventuele overdracht van hiv laten afnemen, en zorgt ervoor dat mensen seks zonder angst kunnen hebben.
  • Ook kan het algemeen publiek geïnformeerd worden over n=n via mensen met hiv, zodat de onterechte angst voor overdracht en het stigma rondom hiv verminderd wordt.

Internationale bevraging

Een internationale bevraging onder 1000 zorgprofessionals liet zien dat 77% van de internisten en 42% van de huisartsen de n=n-boodschap met hun patiënt besprak wanneer de viral load ter sprake kwam. We denken dat deze percentages in Nederland (veel) hoger zijn, maar het blijft noodzakelijk om aandacht aan de n=n-boodschap te blijven besteden. Redenen dat zorgprofessionals in de bevraging n=n niet bespraken waren:

  • dat zorgprofessionals de n=n-boodschap zelf niet geloofden (ondanks de grote studies),
  • het idee dat n=n ervoor zorgt dat mensen onverantwoord gedrag gaan vertonen, en
  • bezorgdheid dat degene met hiv de n=n-boodschap niet zou begrijpen.

Deze aannames kunnen ervoor zorgen dat niet iedereen geïnformeerd wordt over de n=n-boodschap. Alle mensen met hiv hebben recht op up-to-date en onbevooroordeelde informatie.

n=n voor zorgprofessionals

Maar wie zijn de zorgprofessionals die n=n kunnen bespreken? Dit zijn niet alleen de hiv-consulenten en de hiv-behandelaren, maar juist ook andere zorgprofessionals. Bijvoorbeeld huisartsen, verpleegkundigen op de soa-poli, justitieel verpleegkundigen, medewerkers in bijvoorbeeld jeugdzorg of asielzoekerscentra, en verpleegkundigen of verzorgenden in een verpleeg- en verzorghuizen of andere zorginstellingen.

Voor zorgprofessionals die meer willen weten over de n=n-boodschap of hoe ze deze kunnen implementeren in hun spreekkamer hebben we een handreiking opgesteld. De handreiking is hier te vinden: https://www.hivvereniging.nl/brochures. Ook heeft de Hiv Vereniging meegewerkt aan een online leermodule over de n=n-boodschap (in samenwerking met Soa Aids Nederland en Sensoa België), deze is hier te vinden: https://www.soaaids.nl/nl/professionals/agenda/digitale-leeromgeving.

Maar klopt het echt?

Ja! Uit onderzoek is gebleken dat er 0 keer transmissie plaatsvond bij meer dan 150.000 keer seks. Er deden meer dan 4.000 homo- en heteroseksuele koppels mee aan de onderzoeken. Ook uit de praktijk zijn er 0 transmissies bekend tussen partners met hiv en een onderdrukt virus en partners zonder hiv. Meer informatie over de wetenschap achter de n=n-boodschap vind je hier.

Bron: 

  • Calabrese SK & Mayer KH. Providers should discuss U=U with all patients living with HIV. Lancet HIV, online ahead of print, 13 February 2019.
Deze informatie is nuttig

Lees ook

De evolutie van het Zwitsers standpunt

Lees meer: >

n=n-workshop tijdens de digitale leerweken

Lees meer: >

De Hiv Vereniging publiceert handreiking over n=n voor zorgprofessionals

Lees meer: >