De plannen voor 2019

Gepubliceerd: 07 november 2018

Het werkplan voor 2019 geeft een overzicht van de activiteiten en de diverse communicatiekanalen om aan de vragen, behoeften en belangen van mensen met hiv, in al zijn diversiteit en verspreid over heel Nederland. Zo’n tweehonderd vrijwilligers, ondersteund door een bureau van tien medewerkers (inclusief directeur), werken gezamenlijk hieraan.

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 10 november 2019 wordt het werkplan besproken en eventueel aangescherpt. Daarna is het algemene werkplan online beschikbaar. De plannen van de afzonderlijke groepen en regio’s zijn nu al te bekijken.

Groepen en regio’s

Alle groepen en regio’s van de Hiv Vereniging organiseren tal van bijeenkomsten voor mensen die leven met hiv en hun naasten. Het samenbrengen staat daarin centraal. Het ontmoeten van herkenbare gelijken en het delen van ervaringen spelen een belangrijke rol in de acceptatie van hiv en het verminderen van zelfstigma. Er niet (langer) alleen voor staan, is enorm bekrachtigend.

Al deze activiteiten kennen verschillende vormen met elk hun eigen impact en functie. De hiv-cafés in de regio’s zijn vooral laagdrempelige informele bijeenkomsten waarbij geregeld sprekers worden uitgenodigd. Lunches en brunches zijn er om mensen een voedzame maaltijd aan te bieden en ook om in een wat rustigere setting contact te hebben. Soms zijn deze bijeenkomsten thematisch. Samen bewegen is ook een goede activiteit waarbij tegelijkertijd aan de gezondheid wordt gewerkt en er tijd is om ervaringen te delen. De activiteiten die een heel weekend duren, hebben veel impact. Doordat de deelnemers langere tijd met elkaar doorbrengen is er meer vertrouwen en vinden diepgaandere gesprekken plaats.

Al deze activiteiten zijn kleinschalig en hebben gemiddeld tussen de 10 en 30 deelnemers, een enkele uitzondering daargelaten. Er zijn grotere en kleinere groepen en regio’s die van een enkele activiteit tot een groot scala aan activiteiten, belangenbehartiging en informatievoorziening uitvoeren, in alle mogelijke combinaties.

Nieuwe (regionale) initiatieven worden altijd toegejuicht en zo veel mogelijk ondersteund, maar altijd met de voorwaarde dat betrokken vrijwilligers de kar trekken. Elk onderdeel van de vereniging heeft een eigen werkplan opgesteld. Deze door de directeur goedgekeurde plannen kun je hieronder bekijken. 

Groepen

Regio’s

Deze informatie is nuttig