Effectieve injectie voor mensen met een multiresistent virus

Gepubliceerd: 20 juni 2018

Wekelijkse injectie PRO 140 van CytoDyn is een effectieve behandeling voor mensen met een multiresistent hiv-virus. PRO 140 is een entreeremmer bestaande uit ‘monoclonale antilichamen’. Dit middel bindt aan de CCR5 co-receptor op de CD4-cel (waar hiv normaalgesproken aan bindt), en voorkomt zo dat hiv een CD4-cel binnen kan komen.

PRO 140 kan een uitkomst bieden voor mensen met een multiresistent virus. Voornamelijk bij mensen die in de 90’s zijn begonnen met hiv-remmers  komt resistentie tegen zowel non-nucleoside reverse transcriptaseremmers (NNRTIs), nucleoside reverse transcriptaseremmers (NRTIs) als sommige proteaseremmers (PIs) voor. De injectie moet wekelijks worden gegeven en wordt onder de huid ingespoten.

Testfase III

PRO 140 wordt nu getest in fase III. Onlangs is er een onderzoek gedaan bij 52 mensen met hiv bij wie het virus resistent is tegen minstens twee klassen hiv-remmers. Van de deelnemers was 73% man, 52% wit en de gemiddelde leeftijd was 53,5 jaar. De viral load was minstens 400 virusdeeltjes per milliliter bloed. De ene helft van de  deelnemers kreeg naast hun falende huidige hiv-remmers ook de injectie met PRO 140, de andere helft kreeg naast hun falende huidige hiv-remmers een injectie met een placebo. Een week na de eerste injectie was de viral load gemiddeld 97% gedaald. Na 24 weken had geen enkele deelnemer aan de studie serieuze bijwerkingen.

Met of zonder huidige falende hiv-remmers

Waarschijnlijk kan PRO 140 ook zonder de huidige falende hiv-remmers gegeven worden aan mensen met een multiresistent virus. In een andere studie hielde de deelnemers een onderdrukt virus, ook nadat ze niet meer hun falende hiv-remmers slikten naast de injectie met PRO 140. Er loopt momenteel nog een studie naar deze monotherapie.

In de pijplijn

Dit middel is nog niet goedgekeurd door de FDA of de EMA. Meer informatie over hiv-remmers in de pijplijn vind je hier.

Deze informatie is nuttig