Vroege behandeling van kinderen met hiv beperkt het hiv-reservoir

Gepubliceerd: 19 maart 2018

Tijdens CROI 2018 werden twee studies gepresenteerd waarin onderzocht werd of een vroege behandeling van baby’s met hiv ervoor zorgt dat het hiv-reservoir beperkt blijft, en of vroege behandeling veilig is voor het kind.

Normaal gesproken krijgt een kind van een moeder met hiv hiv-remmers na de geboorte als PEP (‘infant profylaxis’), en wordt er na een pauze gestart met hiv-remmers als het kind hiv heeft. Bij vroege behandeling wordt het kind vanaf de geboorte aan één stuk door behandeld met hiv-remmers. Door een vroege behandeling met hiv-remmers zijn kinderen later misschien in staat om hiv te onderdrukken zonder behandeling (een zogeheten ‘functionele genezing’). De hoeveelheid hiv in het reservoir werd in onderstaande studies bepaald door het DNA in CD4 cellen (het ‘induceerbare reservoir’), en de hoeveelheid hiv-DNA dat geïntegreerd is in de menselijke cellen te meten.

mississippi childMississippi baby

Vroege behandeling van kinderen met hiv werd een populair onderwerp in de wetenschap toen er in de Vereinigde Staten een kind was dat een lange tijd na de stop met hiv-remmers een onmeetbare hoeveelheid virus had. De Mississippi baby kreeg 30 uur na de geboorte al hiv-remmers en kreeg na 18 maanden geen hiv-remmers meer. Het kind had toen ze 23 maanden was een onmeetbare viral load en werd gedacht dat ze misschien (functioneel) genezen was. Zevenentwintig maanden na het stoppen met hiv-remmers had ze toch weer een meetbare viral load. Het vroeg starten met hiv-remmers bleek dus geen genezing. De langdurige  onmeetbare viral load na het stoppen met hiv-remmers zou mogelijk kunnen komen doordat de baby een zeer klein hiv-reservoir in het lichaam had door de vroege start met hiv-remmers. Sinds de bekendheid van de Mississippi baby zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar het effect van het vroeg starten met hiv-remmers op het viral reservoir bij baby’s, en de veiligheid hiervan.

Studie Botswana

In de Early Infant Treatment Study in Botswana startten 33 baby’s met hiv in de eerste week na geboorte hiv-remmers. Gemiddeld werd er twee dagen na geboorte (mediaan) gestart met antiretrovirale therapie. Negen kinderen met hiv werden gevolgd tot het eind van de studie. Acht van de negen kinderen had een ondetecteerbare viral load na 84 weken. Zes van de negen kinderen hadden geen meetbaar hiv-DNA na 84 weken. Ook was de hoeveelheid intacte pro-virussen (deze zijn nodig voor replicatie) afgenomen na de eerste vier weken. De hoeveelheid meetbaar hiv-DNA bestond voornamelijk uit defecte virussen.

Studie Thailand

In Thailand liepen twee studies: in het cross-sectionele HIVNAT-194 cohort werden 46 kinderen van hiv-positieve moeder gevolgd en in het longitudinale HIVNAT-209 cohort werden 76 kinderen van hiv-positieve moeder gevolgd sinds de geboorte. Data van baby’s die hiv-remmers kregen sinds de geboorte werd vergeleken met data van kinderen die dit niet kregen. In het cross-sectionele cohort was na bijna vijf jaar de hoeveelheid hiv-DNA verminderd bij de kinderen die hiv-remmers kregen vanaf de geboorte, maar de viral load bleef meetbaar bij bijna alle kinderen uit deze groep. De onderzoekers vonden in de studie dat bij de helft van de kinderen het hiv-reservoir meetbaar bleef. In de longitudinale studie werd gevonden dat het hiv-DNA afnam, maar dat het geïntegreerde hiv-DNA stabiel bleef tussen één en vijf jaar.  Het starten met hiv-remmers binnen zestien weken na de geboorte en het krijgen van infant profylaxis waren geassocieerd met verminderd hiv-DNA. De beste resultaten werden behaald wanneer de kinderen binnen zes weken na de geboorte begonnen met hiv-remmers.

Conclusie

De conclusie van de onderzoeken is dat vroege behandeling van baby’s het hiv-reservoir beperkt. Ook is het veilig voor de baby’s om vroeg te starten met hiv-remmers. Het is nog niet bewezen dat het hiv-reservoir gerelateerd is aan uitgestelde viral rebound of aan onderdrukking van hiv zonder behandeling.

 

Bronnen:

  • Massanella M et al. ARV prophylaxis/ART initiation at birth limits the size of the reservoir in children. 25th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2018), Boston, abstract 135, 2018.
  • Shapiro R et al. Low HIV reservoir at 84 weeks in very early treated HIV-infected children in Botswana. 25th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (CROI 2018), Boston, abstract 136, 2018.
Deze informatie is nuttig